Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Aniversãri – Evenimente: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI – 100 DE ANI

ASE_100_M În urmã cu un secol, iniţiativa unui grup de tineri economişti, puternic susţinutã de ministrul Industriei şi Comerţului, A.D. Xenopol, devenea realitate dupã ce prin Decret Regal, la 6 aprilie 1913, lua fiinţã prima instituţie de învãţãmânt economic superior din România: Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale.

Confruntatã cu mari probleme materiale, începând cu lipsa unui edificiu propriu, instituţia proaspãt legalizatã avea de luptat şi cu poziţia potrivnicã a celorlalte instituţii universitare care refuzau sã-i recunoascã statutul.

Subordonatã timp de douã decenii Ministerului Industriei şi Comerţului, a reuşit sã înlãture pas cu pas toate obstacolele care temporizau materializarea dezideratului de afirmare realã şi vizibilã a instituţiei.

A obţinut recunoaşterea şi confirmarea ca instituţie de învãţãmânt superior, i s-a permis organizarea examenelor de doctorat (1921), a primit în folosinţã un edificiu – palat construit, între 1924-1926, pe spaţiul actual din Piaţa Romanã, a beneficiat de un corp profesoral în care se regãseau mari personalitãţi în domeniu: Anton Davidoglu, Stanislas Cihoski, I. N. Angelescu, Ion Rãducanu, Virgil Madgearu, Victor Slãvescu, Constantin Bungenţianu, Andrei Rãdulescu, Gheorghe Taşcã (ministru al Industriei şi Comerţului – 1932) şi Nicolae Iorga.

Ca urmare a modificãrilor legislative, în anul 1935, Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale a fost trecutã în subordinea Ministerului Instrucţiunii Publice.

De-a lungul timpului au avut loc mai multe schimbãri de denumire, iar din anul universitar 1967-1968, titulatura instituţiei va deveni Academia de Studii Economice din Bucureşti, denumire pãstratã şi în prezent.

Edificiul- palat în care îşi desfãşoarã activitatea ASE-ul, constituit ca un ansamblu din douã corpuri de clãdire, a fost construit având la bazã planurile arhitecţilor Grigore Cerchez, Edmond Van Saanen Algi şi Arghir Culina.

Aula de recepţii şi conferinţe, cea mai reprezentativã încãpere a edificiului prezintã, prin amplasarea scaunelor (240 la parter şi 270 la balcon), un amfiteatru spectaculos completat cu loje spaţioase, perfect adaptat celor mai exigente cerinţe de organizare a conferinţelor şi cursurilor.

Celelalte spaţii destinate cursurilor, laboratoarelor, bibliotecii şi diverselor activitãţi didactice şi studenţeşti, sunt spaţii generoase, bine dotate şi organizate, ceea ce conferã întregului spaţiu, amplasat pe o suprafaţã de peste 3.000 mp (proiecţia la sol a edificiului), un prestigiu unanim recunoscut drept ambient universitar de înaltã ţinutã.

Cei 100 de ani de existenţã a prestigioasei instituţii de învãţãmânt economic, reprezintã alãturi de istoria domeniului economiei româneşti, o contribuţie importantã la formarea a zeci de generaţii de economişti din rândul cãrora s-au afirmat personalitãţi de marcã, beneficiare de recunoaştere internaţionalã.

Cu ocazia împlinirii unui secol de la înfiinţarea Academiei de Studii Economice (ASE), Romfilatelia introduce în circulaţie o emisiune de timbre poştale dedicatã acestui eveniment.

Pe timbrul cu valoarea nominalã de 8,10 lei, este ilustrat Palatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, alãturi de portretul Regelui Carol I, prin decretul cãruia a luat fiinţã instituţia de învãţãmânt, iar pe coliţa emisiunii sunt reprezentate personalitãţi importante din istoria acesteia: Ion N. Angelescu, Virgil Madgearu, Nicolae Xenopol, Victor Slãvescu.

Aducem mulţumirile noastre Academiei de Studii Economice din Bucureşti pentru sprijinul acordat la realizarea acestei emisiunide timbre poştale.

 

Data Aparitie:2013-04-06

ASE_100_box

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search