Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

ACADEMIA ROMÂNĂ, 150 DE ANI

Acad_Rom_150_emisOdată cu începerea dezvoltării şi emancipării ţării în toate domeniile, după Unirea din 1859, a apărut şi necesitatea creării unei instituţii centrale pentru promovarea creaţiei literare şi ştiinţifice.

Astfel că în luna aprilie a anului 1866 a fost înfiinţată Societatea Literară Română, iar din anul următor aceastava purta numele de Societatea Academică Română.

Cei 21 de membri fondatori, personalităţi proeminente din Principatele Române cât şi din teritoriile româneşti aflate sub ocupaţia imperiilor vecine, au denumit instituţia ca naţională, fiind considerată reprezentativă pentru întreg spaţiul românesc.

Prin decret semnat de Carol I (Domnitor la acea vreme), începând cu 1879, instituţia naţională se va numi Academia Română.

Printre obiectivele sale de o reală însemnătate se înscrie realizarea de dicţionare, tratate în domeniile ştiinţifice, bibliografii, atlase, ediţii critice ale operelor unor personalităţi româneşti de valoare.

În decursul existenţei sale de 150 de ani, în Academia Română au fost aleşi 1703 membri, personalităţi din domeniul ştiinţelor, literelor şi artelor, atât din ţară cât şi din străinătate.

Academia Română are în ţară filiale la Cluj, Timişoara şi Iaşi, 68 de institute şi centre de cercetare precum şi Biblioteca şi Editura Academiei.

O latură importantă a activităţii Academiei Române este cea externă, manifestată în principal prin alegerea în forul academic românesc a numeroase personalităţi din străinătate, membri ai unor academii sau universităţi de prestigiu din întreaga lume, între care 46 laureaţi ai Premiului „Nobel”.

Într-o lume care tinde să se sincronizeze şi în baza procesului de globalizare, o academie naţională, aşa cumeste Academia Română, are astăzi o misiune urgentă, de mare responsabilitate: să medieze corect între tendinţa globalizării şi identitatea naţională. Rolul ei predominant este, fără îndoială, acela de a apăra identitatea culturală, adică valorile spirituale profunde, ţinând însă cont şi de tendinţele actuale ale istoriei.

Astăzi, la aniversarea a 150 de ani de existenţă, Academia Română este un punct de reper şi un model în societatea românească, un factor activ în modelarea ei spirituală şi morală, cel mai înalt for de reflecţie şi de creaţie intelectuală, literară şi artistică a poporului român.

Momentul aniversar oferă Romfilatelia prilejul de a marca şi filatelic cei 150 de ani de la înfiinţarea prestigioasei Academii a României. Timbrul şi coliţa emisiunii aniversare fac trimitere către clădirea Academiei Române, cu faţada şi detaliile ornamentale, logoul aniversar cât şi zeiţa Minerva, asigurând o prezentare grafică unitară cât şi evidenţierea simbolisticii şi importanţei evenimentului.

 

Romfilatelia mulţumeşte Academiei Române pentru sprijinul documentar acordat în realizarea acestei emisiuni de mărci poştale.

 

 

Acad_Rom_150_box

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search