Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

ACADEMIA NAVALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN”, 150 DE ANI

Romfilatelia introduce în circulație joi, 17 noiembrie a.c., emisiunea de mărci poștale Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, 150 de ani, dedicată unei instituții emblematice a României, la aniversarea unui secol și jumătate de existență.

Învăţământul românesc de marină a luat ființă pe 17 noiembrie 1872, la Galați, odată cu fondarea unei şcoli speciale pentru subofiţerii şi ofiţerii din corpul flotilei „Școala Flotilei”, predecesoarea Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”. Din procesul evolutiv al cadrului instituţional subliniem:

– Pe baza Înaltului Decret Regal 39 din 26 februarie 1896, Şcoala de Aplicaţie a Sublocotenenţilor de Marină, care a funcţionat la Galaţi până în anul 1901, a fost mutată la Constanţa, pe lângă Divizia de Mare.

– Începând cu anul 1954 Şcoala Militară Superioară de Marină a fost încadrată ca institut de învățământ superior.

– De la 1 ianuarie 1969, a fost transformată în Şcoala de Ofiţeri Activi de Marină ,,Mircea cel Bătrân”.

– Conform Decretului Consiliului de Stat nr. 502 din 29 august 1973, a fuzionat cu Institutul de Marină Civilă, noua instituție având numele de Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân”.

– După Revoluţia din decembrie 1989, Institutul a fost reorganizat, transformându-se în Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.

Instituție etalon a învăţământului românesc de marină, Academia asigură formarea și perfecționarea continuă a specialiștilor militari și civili în domeniul maritim, pentru satisfacerea nevoilor specifice Forţelor Navale Române sau ale altor beneficiari din sistemul naţional de apărare, ordine publică și securitate națională, dar și ale mediului socio-economic, la nivel regional și internațional.

Aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale, este membră a celor mai importante asociații internaționale militare și civile din domeniul învățământului de marină, are încheiate peste 30 de parteneriate cu instituții similare din străinătate.

Structura actuală cuprinde: Facultatea de Inginerie Marină, care include trei departamente și Școala de studii postuniversitare; Facultatea de Navigație și Management Naval, cu două departamente; Centrul de Cercetări Interdisciplinar în Domeniul Maritim și structură cursuri pentru formare continuă a resurselor umane. În portofoliul educațional se numără șase programe de studii universitare de licență și șase programe de studii universitare de masterat, cu frecvență, în trei domenii de studiu. Începând cu anul universitar 2022 – 2023, oferta educațională include un program de studii universitare de licență pentru militari în limba engleză.

În componența Academiei se regăsește Divizionul 306 Nave Școală Instrucție și Sprijin Acțiuni Militare, dislocat în portul militar Constanța, care are în compunere Nava-școală ,,Mircea”.

Emisiunea este alcătuită din două mărci poștale și un plic prima zi.

Pe timbrul emisiunii cu valoarea nominală de 10 lei este redată, în manieră stilizată, clădirea Academiei Navale, iar pe al doilea timbru, cu valoarea nominală de 10,50 lei și pe plicul prima zi, este ilustrată, în aceeași manieră, Nava-școală „Mircea”.

Nava-școală „Mircea” este un velier clasa A tip bark, cu trei arbori, înaltă de 44 de metri, cu 23 de vele ce însumează o suprafață velică totală de 1.750 m2.

Certificatul de naștere al noii nave-școală s-a semnat la 26 ianuarie 1938, iar la 22 septembrie, același an, a fost lansată la apă și botezată cu numele MIRCEA, alegere justificată de bogata tradiție și renumele domnitorului Țării Românești (1386-1418), Mircea cel Bătrân, „Domn până la Marea cea mare”. Nava are în prova, sub bompres, un galion, care reproduce bustul domnitorului îmbrăcat cu bluză albastră, mantie roșie și purtând pe cap coroana, simbol al domniei.

Romfilatelia mulțumește reprezentanților Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, pentru sprijinul documentar și fotografic acordat la realizarea acestei emisiuni de mărci poștale.

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search