Abonează-te PLIANT ABONAMENT BINE AȚI VENIT ÎN ROMÂNIA! WELCOME TO ROMANIA! Comandă Detalii emisiune ROMÂNIA, UN TEZAUR EUROPEAN ROMANIA, A EUROPEAN TREASURE Detalii emisiune Comandă Regalitatea in Romania Uniformele reg I Uniformele reg II Uniformele reg III Motoare Vanatoarea Pasiunile Regilor Palat Elisabeta Ia ATENEUL ROMÂN – 125 DE ANI DE LA INAUGURARE ROMANIAN ATHENAEUM – 125 YEARS SINCE THE INAUGURATION Comandă Detalii emisiune Comandă ROMÂNI GENIALI BRILLIANT ROMANIANS Detalii emisiune Comandă IAŞI, ORAŞ AL MARII UNIRI IASI, CITY OF THE GREAT UNION Detalii emisiune Comandă ROMÂNI CELEBRI FAMOUS ROMANIANS Detalii emisiune Comandă TIMIȘOARA – 800 DE ANI DE ATESTARE DOCUMENTARÃ TIMISOARA – 800 YEARS OF DOCUMENTARY TESTIMONY Detalii emisiune Comandă Constantin Brâncuși Romfilatelia 18 ani PĂSĂRI DIN DELTA DUNĂRII BIRDS FROM THE DANUBE DELTA Detalii emisiune Comandă Iolanda Balas Nadia Comaneci Bellu si Bitang Gabriela Szabo Gheorghe Hagi Elisabeta Lipa Ivan Patzachin Ion Tiriac Ilie Nastase

A XI- A REUNIUNE LA NIVEL ÎNALT A ORGANIZAȚIEI INTERNAȚIONALE A FRANCOFONIEI – Bucureşti 2006

colitaFRANCOFÎn perioada 25 – 29 septembrie 2006, România este gazda celei de-a XI- a Conferinþe la Nivel Înalt a ºefilor de stat ºi de guvern ale cãror þãri fac parte din Organizaþia Internaþionalã a Francofoniei (OIF). Sommet-ul Francofoniei reprezintã prin dimensiune ºi importanþã cea mai complexã întâlnire internaþionalã organizatã vreodatã de România. Pentru a marca acest eveniment, Romfilatelia, societatea specializatã în editarea ºi comercializarea mãrcilor poºtale româneºti, introduce în circulaþie emisiunea filatelicã A XI- A REUNIUNE LA NIVEL ÎNALT A ORGANIZAÞIEI INTERNAÞIONALE A FRANCOFONIEI – Bucureºti 2006.
Francofonia este ansamblul politico-cultural al popoarelor care folosesc în mod obiºnuit limba francezã. Termenul de „francofonie“ a apãrut în 1880, când geograful Onésime Reclus l-a folosit pentru a defini grupurile de persoane ºi de þãri care utilizau limba francezã în diverse împrejurãri.
Ziua Internaþionalã a Francofoniei se sãrbãtoreºte în fiecare an la 20 martie, când s-a înfiinþat Agenþia de Cooperare Culturalã ºi Tehnicã (ACCT).
Iniþiatorii constituirii comunitãþii francofone sunt: Léopold Sédar Senghor (Senegal), Habib Bourghiba (Tunisia) ºi Hamani Diori (Niger).
Programul de cooperare între statele aparþinând acestei comunitãþi are cinci direcþii prioritare:
1) diversitatea culturalã ºi lingvisticã;
2) pace, democraþie ºi justiþie;
3) educaþie, formare, tineret;
4) dezvoltare ºi solidaritate;
5) implicarea francofoniei în societatea informaþionalã.
În prezent, din Organizaþia Internaþionalã a Francofoniei (OIF), fac parte 63 de state de pe toate continentele: 53 state membre ºi 10 state care au statut de observator.
În 1993 România a devenit membru cu drepturi depline al Organizaþiei, iar în 1998 a avut loc la Bucureºti, Conferinþa Ministerialã a Francofoniei, unde s-a adoptat denumirea de „Organizaþia Internaþionalã a Francofoniei“.
În ultimii ani, România s-a impus ca lider regional al Francofoniei. Trebuie menþionat faptul cã este prima oarã când o asemenea Conferinþã se desfãºoarã în Europa, într-un alt stat decât Franþa.
Tema Conferinþei de la Bucureºti este: Tehnologia informaþiei în educaþie.
Imaginile ce ilustreazã timbrul emisiunii ºi al coliþei filatelice reproduc o statuetã, aparþinând perioadei neolitice, cunoscutã sub numele de „Gânditorul de la Hamangia“.
Grafica timbrelor este completatã cu logoul ºi culorile emblematice ale francofoniei.
Valorile nominale ale timbrului emisiunii ºi a timbrului coliþei sunt de 1,20 Lei, respectiv 5,60 Lei.

Data de aparitie: 2006-09-28

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

eleven + 4 =

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search