Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

A XI- A REUNIUNE LA NIVEL ÎNALT A ORGANIZAȚIEI INTERNAȚIONALE A FRANCOFONIEI – Bucureşti 2006

colitaFRANCOFÎn perioada 25 – 29 septembrie 2006, România este gazda celei de-a XI- a Conferinþe la Nivel Înalt a ºefilor de stat ºi de guvern ale cãror þãri fac parte din Organizaþia Internaþionalã a Francofoniei (OIF). Sommet-ul Francofoniei reprezintã prin dimensiune ºi importanþã cea mai complexã întâlnire internaþionalã organizatã vreodatã de România. Pentru a marca acest eveniment, Romfilatelia, societatea specializatã în editarea ºi comercializarea mãrcilor poºtale româneºti, introduce în circulaþie emisiunea filatelicã A XI- A REUNIUNE LA NIVEL ÎNALT A ORGANIZAÞIEI INTERNAÞIONALE A FRANCOFONIEI – Bucureºti 2006.
Francofonia este ansamblul politico-cultural al popoarelor care folosesc în mod obiºnuit limba francezã. Termenul de „francofonie“ a apãrut în 1880, când geograful Onésime Reclus l-a folosit pentru a defini grupurile de persoane ºi de þãri care utilizau limba francezã în diverse împrejurãri.
Ziua Internaþionalã a Francofoniei se sãrbãtoreºte în fiecare an la 20 martie, când s-a înfiinþat Agenþia de Cooperare Culturalã ºi Tehnicã (ACCT).
Iniþiatorii constituirii comunitãþii francofone sunt: Léopold Sédar Senghor (Senegal), Habib Bourghiba (Tunisia) ºi Hamani Diori (Niger).
Programul de cooperare între statele aparþinând acestei comunitãþi are cinci direcþii prioritare:
1) diversitatea culturalã ºi lingvisticã;
2) pace, democraþie ºi justiþie;
3) educaþie, formare, tineret;
4) dezvoltare ºi solidaritate;
5) implicarea francofoniei în societatea informaþionalã.
În prezent, din Organizaþia Internaþionalã a Francofoniei (OIF), fac parte 63 de state de pe toate continentele: 53 state membre ºi 10 state care au statut de observator.
În 1993 România a devenit membru cu drepturi depline al Organizaþiei, iar în 1998 a avut loc la Bucureºti, Conferinþa Ministerialã a Francofoniei, unde s-a adoptat denumirea de „Organizaþia Internaþionalã a Francofoniei“.
În ultimii ani, România s-a impus ca lider regional al Francofoniei. Trebuie menþionat faptul cã este prima oarã când o asemenea Conferinþã se desfãºoarã în Europa, într-un alt stat decât Franþa.
Tema Conferinþei de la Bucureºti este: Tehnologia informaþiei în educaþie.
Imaginile ce ilustreazã timbrul emisiunii ºi al coliþei filatelice reproduc o statuetã, aparþinând perioadei neolitice, cunoscutã sub numele de „Gânditorul de la Hamangia“.
Grafica timbrelor este completatã cu logoul ºi culorile emblematice ale francofoniei.
Valorile nominale ale timbrului emisiunii ºi a timbrului coliþei sunt de 1,20 Lei, respectiv 5,60 Lei.

Data de aparitie: 2006-09-28

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search