Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

A 60-a ANIVERSARE A CONSILIULUI EUROPEI

60ConsEur_MMotto: ,,Lãsaţi Europa sã se ridice!“
(W.Churchill, Zürich, 19 sept. 1946)

La sfârşitul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, Europa era devastatã, iar economiile ţãrilor europene erau la pãmânt. Mii de oraşe şi sate zãceau în ruinã.
„Aş dori sã vã vorbesc astãzi despre tragedia Europei, acest continent nobil, care are cele mai frumoase şi mai multe regiuni civilizate de pe glob, cu o climã temperatã şi plãcutã … Aici s-a dezvoltat cea mai mare parte a culturii, artei, filosofiei şi ştiinţei, atât în trecut, cât şi în timpurile moderne…“. (Winston Churchill – Aula Universitãţii din Zürich -19 septembrie 1946).
Peste tot şi toate, rãzboiul îşi pusese nefasta şi distrugãtoarea amprentã. Europa, leagãnul civilizaţiei moderne, era doar un teritoriu pustiit de foamete, pribegie şi fricã.
„ În ce situaţie a ajuns Europa? Unele dintre statele mai mici au reuşit într-adevãr sã-şi revinã, dar regiuni întinse sunt pline de oameni disperaţi, care suferã de frig şi de foame, care contemplã uluiţi ruinele oraşelor şi caselor lor, scrutând orizontul în aşteptarea unei noi forme de tiranie sau de teroare.“. (Winston Churchill – Aula Universitãţii din Zürich -19 septembrie 1946).
Dupã rãzboi, era momentul ca europenii sã se trezeascã. Europa trebuia sã renascã din propria-i cenuşã. Era nevoie de ceva şi de cineva care sã uneascã într-un fel sutele de milioane de europeni, sã-i facã sã uite ororile trecutului şi sã priveascã spre viitor, sã reclãdeascã marea familie europeanã.
Acest om providenţial a fost Winston Churchill, considerat de britanici cea mai importantã personalitate a tuturor timpurilor.
„…familia europeanã trebuie recreatã sub forma unei structuri regionale numite, sã zicem, Statele Unite ale Europei, iar primul pas practic ar fi sã formãm un Consiliu al Europei. Dacã la început nu toate statele Europei vor dori sau vor putea sã intre în uniune, trebuie totuşi sã pornim la drum cu cele care vor şi pot… Statele Unite ale Europei vor fi astfel structurate încât forţa materialã a unui singur stat sã fie mai puţin importantã. Naţiunile mici vor conta tot atât de mult ca şi cele mari şi îşi vor câştiga onoarea prin contribuţia lor la cauza comunã… Dacã vrem sã formãm Statele Unite ale Europei, sau orice alt nume vor avea ele, trebuie sã începem acum!“. (Winston Churchill – Aula Universitãţii din Zürich -19 septembrie 1946).
Discursul lui Churchill de la Zürich poate fi considerat „piatra de temelie“ a înfiinţãrii, la data de 5 mai 1949, a Consiliului Europei. Cu acest prilej, Belgia, Danemarca, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda şi Suedia au semnat Tratatul de la Westminster, ce consfinţea naşterea celei mai vechi organizaţii politice a continentului.
Orice stat european care acceptã principiul supremaţiei legii şi care garanteazã cetãţenilor sãi drepturile şi libertãţile fundamentale ale omului, poate primi statutul de membru al acestei organizaţii.
În 1955, Consiliul Europei a creat drapelul european, cu cele 12 stele aurite aşezate în cerc pe un fond albastru. Imnul european, instituit tot de Consiliul Europei, în 1972, este inspirat de „Oda Bucuriei“, ce face parte din Simfonia a IX-a a lui Ludwig van Beethoven.
În 1964, ziua întemeierii sale oficiale (5 mai 1949), a devenit Ziua Europei. Mai târziu, Ziua Europei a fost stabilitã pe 9 mai.
România a fost admisã în Consiliul Europei la 7 octombrie 1993.
Astãzi, Consiliul Europei grupeazã 47 de state, iar alte cinci (Vatican, Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia şi Mexic), au statut de observator. Sediul sãu este la Strasbourg (Franţa).
Nici o ţarã nu s-a alãturat Uniunii Europene, fãrã a adera, mai întâi, la Consiliul Europei.
Organizaţia abordeazã toate chestiunile majore cu care se confruntã societatea europeanã şi anume: drepturile omului, mass-media, cooperarea juridicã, coeziunea socialã, sãnãtatea, educaţia, cultura, patrimoniul, sportul, tineretul, democraţia localã şi cooperarea transfrontalierã, protecţia mediului şi amenajarea teritorialã.
Prin oferirea statutului de organ consultativ unui numãr de peste 400 de organizaţii neguvernamentale, Consiliul Europei dezvoltã un veritabil parteneriat cu reprezentanţii societãţii civile.

Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la fondarea Consiliului Europei, Romfilatelia introduce în circulaţie emisiunea de mãrci poştale ,,A 60-a aniversare a Consiliului Europei“. Pe timbrul emisiunii este reprezentatã clãdirea Palatului Europei de la Strasbourg, creaţie a arhitectului Henry Bernard.

Data Aparitie:2009-05-11

60ConsEur_box_rom

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search