Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

26 Iunie – Ziua Internaţională Împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri

coala1antidrogAlãturându-se eforturilor numeroaselor instituţii şi organizaţii care luptã, atât pe plan intern cât şi internaţional, pentru combaterea unui grav flagel – consumul şi traficul de droguri, Romfilatelia pune în circulaşţie emisiunea de mãrci poştale 26 iunie – ZIUA INTERNAŢIONALÃ ÎMPOTRIVA CONSUMULUI ŞI TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI.
În fiecare an, Oficiul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (U.N.O.D.C.) lanseazã cu ocazia zilei de 26 iunie – Ziua internaţionalã împotriva consumului şi traficului ilicit de droguri o campanie internaţionalã, în efortul de a creşte nivelul de conştientizare a populaţiei asupra puterii distructive a drogurilor şi asupra responsabilitãţii societãţii de a se îngriji de starea de sãnãtate a tinerilor.
Agenţia Naţionalã Antidrog, înfiinţatã prin H.G. nr. 1489/2002, completatã prin H.G. nr. 1093/2004, este organ de specialitate cu personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. În România, Agenţia este instituţia care stabileşte concepţia de ansamblu şi asigurã coordonarea unitarã, pe baza unei strategii naţionale, a luptei împotriva consumului şi traficului ilicit de droguri.
În dorinţa de a se alinia la demersurile internaţionale, în acest an, Agenţia Naţionalã Antidrog şi-a propus sã deruleze campania propusã de U.N.O.D.C. şi în ţara noastrã.
Campania antidrog propusã de U.N.O.D.C. pentru 2006 –  „Drogurile nu sunt un joc pentru copii“ îndeamnã adulţii sã îi protejeze pe copii. Pãrinţii şi ceilalţi membri ai familiei pot sã asigure condiţiile unui mediu securizant pentru copii, astfel încât aceştia sã devinã conştienţi de riscurile asociate abuzului de droguri. De asemenea, profesorii şi asistenţii sociali au şi ei un rol în identificarea timpurie a semnelor alarmante şi în luarea mãsurilor ce se impun în vederea prevenirii problemelor asociate drogurilor. De exemplu, profesorii pot furniza copiilor informaţii despre riscurile consumului de droguri asupra sãnãtãţii şi le pot oferi oportunitãţi pentru discutarea deschisã a acestor probleme.
Copiii strãzii, cei exploataţi prin cele mai grave forme de muncã, la fel ca şi copiii celor care cumpãrã sau vând substanţe ilicite sunt la fel de expuşi riscului consumului de droguri. Aceşti copii sunt expuşi nu numai unor exemple negative, dar şi comportamentelor violente asociate abuzului de droguri. În unele cazuri, copiii care şi-au pierdut pãrinţii din cauza acestui flagel, sunt acum îngrijiţi de rudele lor. Nici la şcoalã situaţia nu este mai bunã. Adolescenţii sunt expuşi presiunii grupului de a fuma şi de a consuma alcool şi, mai târziu, de a fuma marijuana sau de a consuma alte droguri.
Mass-media, instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale sunt şi ele responsabile de protejarea copiilor de riscurile asociate consumului şi traficului de droguri.
Timbrul emisiunii filatelice, cu valoarea nominalã de 2,20 lei, ilustreazã într-o graficã sobrã logoul „Drogurile nu sunt un joc pentru copii“ cu imagini care sugereazã pericolul degradãrii fiinţei umane. Pe cele douã viniete ce însoţesc timbrele sunt reproduse siglele Oficiului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (U.N.O.D.C.) şi, respectiv, Agenţiei Naţionale Antidrog.
Elementele grafice, logo-ul şi textul comentariului emisiunii de mãrci poştale
ne-au fost puse la dispoziţie de cãtre Agenţia Naţionalã Antidrog.

Data de aparitie: 2006-06-26

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search