Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

20 DE ANI DE LA RATIFICAREA CONVENŢIEI ONU CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI

image description

La 20 noiembrie 1989, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat Convenţia Drepturilor Copilului.          La 20 noiembrie 1989, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat Convenţia Drepturilor Copilului.
Aceasta a fost ratificată de Parlamentul României pe 27 septembrie 1990 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 109 din 28 septembrie 1990.
Pentru a marca aniversarea a „20 de ani de la ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului“ Romfilatelia introduce în circulaţie această emisiune de mărci poştale.
Prin ratificare, statul român s-a angajat să ia toate măsurile legislative, administrative şi de orice altă natură necesare pentru implementarea drepturilor copiilor aşa cum sunt ele stipulate în Convenţie.
Convenţia cu privire la Drepturile Copilului este acordul cel mai larg adoptat în lume în privinţa drepturilor omului. Aceasta oferă detalii despre drepturi şi despre modul lor de aplicare în cele 54 de articole ale sale, plus două secţiuni suplimentare (numite şi „protocoale“). Acest document amplu sintetizează dezvoltarea completă a potenţialului copilului într-o atmosferă de libertate, demnitate şi justiţie. La baza Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului se află interesul superior al copilului.
Printre cele mai importante reglementări ale Convenţiei, putem enumera:

–  dreptul copilului de a-şi stabili şi păstra identitatea sa;

–  copilul are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;

–  copilul are dreptul de a primi o educaţie care să-i permită dezvoltarea aptitudinilor şi personalităţii sale;

–  copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept;

–  copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării şi nu poate fi constrâns la o muncă ce comportă un risc potenţial;

–  copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială;

–  copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante şi substanţe psihotrope;

–  copilul are dreptul la protecţie împotriva oricărei forme de exploatare;

–  copilul cu dizabilităţi are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale;

–  copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime;

–  copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi religie;

–  copilul are dreptul la libertate de asociere, precum şi dreptul la libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege;

–  copilul aparţinând unei minorităţi etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale religioase, la practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membrii ai comunităţii din care face parte;

–  copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradande;

–  copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă;

–  copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violenţă, neglijenţă, abuz sau rele-tratamente;

–  copilul are dreptul să crească alături de părinţii săi.

Ratificarea de către România a Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului a favorizat dezvoltarea societăţii civile în domeniul apărării şi promovării drepturilor copilului.
În România, în prezent există organizaţii internaţionale interguvernamentale, ONG-uri şi fundaţii pentru apărarea şi promovarea drepturilor copilului, dintre care se evidenţiează: Centrul de informare ONU pentru România, UNICEF, Salvaţi Copiii România, World Vision, etc. care derulează programe în sprijinul copiilor.
Desenele ilustrate pe timbrul şi vinieta emisiunii de mărci poştale au fost realizate de Ioana Vezeanu, respectiv Ana Badea, eleve în clasa a III-a la Școala Generală 143 din Bucureşti, în cadrul programelor desfăşurate de organizaţia Salvaţi Copiii România.
Plicul prima zi al emisiunii ilustrează desenul elevei Elena Daniela Oprea, clasa a VIII-a B (Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza“), realizat în cadrul Campaniei desfăşurată sub auspiciile UNICEF România, pentru promovarea acestui eveniment.

Pentru sprijinul oferit la realizarea acestei emisiuni de mărci poştale Romfilatelia mulţumeşte organizaţiilor UNICEF România şi Salvaţi Copiii România.

Data de aparitie: 2010-09-27

20_ONU_Copii_box

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search