Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

140 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Aniversarea Băncii Naționale a României oferă societății Romfilatelia prilejul de a introduce în circulație emisiunea de mărci poştale 140 de ani de la înființarea Băncii Naționale a României.

Emisiunea, alcătuită din șase timbre, o coliță nedantelată și un bloc filatelic, ce ilustrează Palatul Nou al BNR și clădirile sucursalelor teritoriale, va intra în circulație miercuri, 21 octombrie a.c.

Banca Națională a României, una dintre cele mai vechi instituții ale statului nostru, a fost înființată în anul 1880, prin actul normativ publicat la 17/29 aprilie.

Prima bancnotă a fost emisă la începutul anului 1881 și avea valoarea nominală de 20 de lei. Era ilustrată cu efigia împăratului Traian și personaje alegorice simbolizând industria și comerțul.

Instituția Băncii Naționale a României a îndeplinit un rol crucial în viața țării, nu numai din punct de vedere financiar, ci și social și cultural. După anul 1989, BNR s-a implicat în tranziția de la economia centralizată la economia de piață, contribuind radical la structurarea și consolidarea sistemului bancar din România contemporană. 

Timbrul cu valoarea nominală de 1,40 lei reproduce arhitectura clădirii Sucursalei BNR din orașul Constanța.

Începându-și activitatea în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, agenția și apoi sucursala Băncii Naționale a României de la Constanța a avut de-a lungul timpului mai multe sedii, primul dintre acestea fiind situat în strada Remus Oprean la nr. 30. Sporirea atribuțiilor și creșterea numărului funcționarilor sucursalei au determinat conducerea Băncii Naționale să caute imobile mai potrivite pentru amploarea operațiunilor derulate de sucursala sa de la țărmul Mării Negre.

Clădirea (fostul Hotel „Mercur”) a fost construită în perioada 1913-1916, în stil eclectic, după planurile semnate de arhitectul Nicolae Michăescu (1863-1934), absolvent al Școlii de Poduri și Șosele  din București și al École des Beaux-Arts din Paris.

Reabilitarea clădirii Sucursalei regionale Constanța, fostul Hotel „Mercur”, inclus încă din anul 2004 pe lista monumentelor istorice, demonstrează preocuparea permanentă a Băncii Naționale a României pentru conservarea patrimoniului său imobiliar, parte a patrimoniului cultural național. 

Clădirea Sucursalei BNR din Cluj este redată pe timbrul cu valoarea de 1,90 lei.

Prima clădire în care și-a desfășurat activitatea, la Cluj, Agenția și, din 1927, Sucursala Băncii Naționale se află pe strada Memorandului la nr. 28 și a intrat în patrimoniul BNR prin convenția din ianuarie 1922.

Începând din 2004, clădirea din piața Unirii nr. 7 a fost consolidată și restaurată, lucrările coordonate de arhitectul Adrian Spirescu urmărind adaptarea spațiilor de lucru la cerințele activității derulate de o bancă centrală. Au fost modernizate și reamenajate toate birourile și tezaurul. În același timp, în fostul hol al ghișeelor, vitraliile și mozaicurile au fost recondiționate de artistul plastic Makkai Andras, iar spațiul a primit o nouă destinație, fiind transformat în Sala de conferințe „Ion Lapedatu”.

Lucrările de restaurare a clădirii Sucursalei regionale Cluj s-au încheiat în anul 2008, reușind să redea acestei clădiri aflate pe lista monumentelor istorice strălucirea și farmecul începutului de secol XX. 

Pe timbrul cu valoarea nominală de 3,30 lei este reprezentată clădirea Sucursalei BNR din Craiova.

În martie 1881, când și-a început activitatea, Sucursala de la Craiova își desfășura operațiunile într-un imobil închiriat, situat în strada Sfinții Arhangheli.

Din punct de vedere arhitectural, clădirea se caracterizează prin elementele de decorație exterioară specifice stilului neoclasic al epocii lui Carol I. Interiorul este organizat în jurul unui hol central, situat în axul intrării principale, acest mod de organizare a spațiului fiind o caracteristică a clădirilor bancare de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Clădirea în care își desfășoară activitatea Sucursala regională Dolj, componentă a patrimoniului arhitectural al orașului Craiova, și-a recăpătat strălucirea de odinioară în urma lucrărilor de consolidare și restaurare desfășurate între anii 2015-2018.

Clădirea Sucursalei BNR din Iași este ilustrată pe timbrul cu valoarea nominală de 5 lei.

La Iași, Sucursala Băncii Naționale a României a început să funcționeze în martie 1881. Operațiunile se desfășurau într-un imobil situat în strada Carol, închiriat de la Dimitrie Cozadiu.

Imobilul construit pentru sucursala din Iași după planurile arhitectului-inginer Nicolae Cerkez a fost distrus de bombardamentele de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Pentru a reda clădirii sale de la Iași un spațiu potrivit pentru derularea operațiunilor, conducerea Băncii Naționale a încredințat în primăvara anului 1946 proiectarea noului local al sucursalei arhitecților Radu Dudescu, Nicolae Crețoiu și Spiridon Spirescu, angajați în Serviciul arhitecturii din BNR.

Lucrările de consolidare și restaurare a clădirii, realizate în perioada 1994-2002, au  urmărit îndeaproape conservarea elementelor arhitecturale originale, cu scopul de a situa imobilul Sucursalei Regionale Iași a BNR între clădirile emblemă din patrimoniul arhitectural al orașului.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 8,50 lei este reprodusă clădirea Sucursalei BNR din Timișoara.

Edificiul în care se derulează încă de la înființare operațiunile Băncii Naționale a României de la Timișoara a fost construit în anii 1903-1904, pe un teren cumpărat de Banca Austro-Ungariei de la Primăria Timișoara pentru 100 de coroane, și a intrat în patrimoniul BNR prin convenția din ianuarie 1922.

Preocupările Băncii Naționale a României pentru conservarea patrimoniului său arhitectural se regăsesc și în lucrările de restaurare și consolidare realizate între anii 2004-2005 la clădirea sucursalei timișorene, care au contribuit la redarea strălucirii unuia dintre cele mai frumoase și reprezentative edificii care formează bogatul patrimoniu cultural al orașului Timișoara.

Clădirea Sucursalei BNR din București este redată pe ultimul timbru al seriei cu valoarea nominală de 10,50 lei.

Proiectul clădirii, construită între anii 1923 și 1928, a fost realizat de arhitecții George M. Cantacuzino și August Schmiedigen, îmbinând grația și eleganța arhitecturii specifice Renașterii italiene cu cele mai moderne dotări necesare activității bancare. Edificiul are deschidere pe două străzi – Lipscani nr. 16 și Stavropoleos nr. 7 – și cuprinde două subsoluri, parter, cinci etaje și mansardă.

Palatul, cumpărat în 1933 de Banca Națională a României, a fost transformat în spațiu de lucru pentru câteva dintre serviciile din cadrul instituției. După 1990, edificiul ridicat de Jean N. Chrissoveloni a devenit sediul Sucursalei Municipiului București, astăzi Sucursala Regională București a BNR.

Între anii 1993-1998, Palatul Chrissoveloni a cunoscut un amplu proces de restaurare și consolidare sub coordonarea arhitecților Gabriel Tureanu, Constantin Rulea, Aurel Ioncică și Eliodor Popa. Premierea proiectului, prin care palatul și-a recăpătat strălucirea și soliditatea, de către Uniunea Arhitecților din România reprezintă o recunoaștere a valorii acestuia.

Colița nedantelată a emisiunii, având ilustrat timbrul cu valoarea nominală de 29 lei, reproduce imaginea Palatului Nou al BNR, într-o asociere grafică în care se evidențiază arhitectura Palatului Vechi și grupul statuar al fondatorului BNR, Eugeniu Carada.

Blocul filatelic reunește cele șase timbre ale emisiunii (cu imaginile arhitecturii sucursalelor teritoriale) într-un ansamblu grafic în care este prezentat un element arhitectonic decorativ din Sala de Marmură a Palatului vechi, alături de sigla BNR și de texte definitorii ale evenimentului aniversar.

Romfilatelia mulțumește Băncii Naționale a României și fotografului Lucian Tudose pentru sprijinul documentar și  fotografic acordat la realizarea acestei emisiuni de mărci poștale.  

Emisiunea de mărci poștale „140 de ani de la înființarea Băncii Naționale a României va fi disponibilă începând de miercuri, 21 octombrie 2020, în magazinele Romfilatelia din București, Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/. Aceasta este completată de cele două plicuri „prima zi”, coala de 32 timbre, minicoala de 5 timbre + 1 vinietă, colița nedantelata și bloc de 6 timbre diferite.

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search