Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

100 DE ANI DE LA INAUGURAREA PALATULUI FUNDAŢIEI UNIVERSITARE CAROL I

100ani_Palat_BCU_MFundaţia Carol I adăposteşte peste un secol de istorie, clădirea fiind construită pentru a deveni „un aşezământ spre binele tinerimii universitare de la toate facultăţile din ţară, al cărui scop va fi de a procura studenţilor un loc de întrunire, înzestrat cu o bibliotecă totdeauna deschisă, unde vor putea satisface iubirea lor de studiu”, după cum îi scria la 3 Mai 1891 Regele Carol I (iniţiatorul proiectului) sfetnicului său Lascăr Catargiu, scrisoare considerată un autentic Act de întemeiere şi un Îndreptar pentru cei care vor urma la conducerea instituţiei.

La împlinirea unui secol de la realizarea actualei clădiri care adăposteşte fundaţia, Romfilatelia dedică emisiunea 100 de ani de la inaugurarea Palatului Fundaţiei Universitare Carol I întregii perioade de istorie, educaţie şi cultură.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 9,10 lei este ilustrată faţada actualei clădiri a Bibliotecii Centrale Universitare Carol I şi statuia ecvestră a regelui.

Timbrul coliţei emisiunii cu valoarea nominală de 14,50 lei reproduce imaginea de epocă a Palatului Fundaţiei, iar pe manşetă este reprezentată o fotografie de la inaugurarea clădirii extinse, din 9 mai 1914, în Aula Mare, în prezenţa Majestăţii Sale Regele Carol I. De asemenea, în colţul stânga sus al manşetei este reprodus un fragment din documentul de înfiinţare al „Fundaţiunii Universitare”, semnat de Regele Carol I.

Piatra de temelie a fundaţiei a fost pusă în 1891, lucrările terminându-se doi ani mai târziu, iar inaugurarea efectivă a avut loc în 1895. Fundaţia avea scopul de a întări „frăţia printre tinerimea universitară” şi „de a hrăni simţământul patriotic care înalţă sufletul ei”, susţinând apoi, vreme de 50 de ani, tipărirea unor lucrări valoroase şi a tezelor de doctorat, acordarea de premii, burse pentru studenţi şi subvenţii.

Fundaţia a reuşit să-şi construiască un patrimoniu important, întrucât atât Carol I, cât şi alte personalităţi din acea epocă au contribuit atât prin donaţii de colecţii, dar mai ales prin donaţii în bani, consolidând astfel obiectivul regelui: „Nu se ştie cum vor fi vremurile, ori cum vor fi împrejurările. Fundaţiunea mea trebuie să aibă binele tineretului şi asigurarea viitorului”, îi spunea regele lui Emil Pangrati.

Construcţia iniţială este reprezentată de aripa dinspre strada Boteanu, însă, observându-se necesitatea lărgirii imobilului, între 1911-1914 a fost construit edificiul actualului palat, cu inconfundabila sa faţadă de la Calea Victoriei, ambele lucrări fiind realizate de către arhitectul francez Paul Gottereau.

Bombardamentele din 1944 au afectat clădirea, lucrările de refacere a clădirii de mai târziu fiind coordonate de arhitectul Alexandru Zamfiropol. Numele instituţiei va fi schimbat decătre noile autorităţi comuniste în Biblioteca Centrală a Universităţii „C.I. Parhon” din Bucureşti.

În decembrie 1989, un incendiu puternic a afectat clădirea şi a distrus nenumărate manuscrise şi cărţi de valoare. Peste 500.000 de volume au fost pierdute (12.000 volume de carte bibliofilă, 52 din biblioteca lui Eminescu), numeroase ex-librisuri, hărţi vechi şi aproape 3.700 de manuscrise aparţinând unor mari personalităţi ale culturii române între care Mihai Eminescu, Titu Maiorescu, Ion Luca Caragiale, George Coşbuc, Lucian Blaga, Mircea Eliade.

În aprilie 1990, sub egida UNESCO, Directorul General Federico Mayor face apel către toate guvernele, organizaţiile, instituţiile politice, de a participa la reconstrucţia, modernizarea şi refacerea fondului de carte al bibliotecii.

Astfel, este începută renovarea clădirii, în spatele acesteia ridicându-se o construcţie modernă care întregeşte vechiul imobil. În proiectul de extindere, complexul arhitectonic al Bibliotecii se compune din 3 corpuri, integrând alături de palatul Fundaţiei, clădirea fostei Bănci Dacia-România (distrusă în acelaşi incendiu din decembrie 1989) şi viitoarea construcţie a corpului Boema.

În noiembrie 2001 are loc redeschiderea Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti (Unitatea Centrală), iar în mai 2006 are loc inaugurarea plăcii comemorative referitoare la completarea denumirii Bibliotecii Centrale Universitare Carol I.

Romfilatelia mulţumeşte Bibliotecii Centrale Universitare Carol I pentru sprijinul documentar şi fotografic acordat în realizarea acestei emisiuni de mărci poştale.
Data de aparitie: 2014-11-07

100ani_Palat_BCU_box

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search