Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

10 ANI, ROMÂNIA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

În 2017 Romfilatelia marchează împlinirea a 10 ani de la intrarea României în Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, un moment de referinţă înscris în istoria României contemporane.

Uniunea Europeană se prezintă ca o alianţă economică şi politică unică în lume, având în structura sa 28 de ţări membre.

Simbol al unităţii şi cooperării europene, Uniunea s-a clădit pe hotărârea politică de a edifica un viitor european care să pună capăt marilor pierderi umane şi economice generate de Primul şi
al Doilea Război Mondial. Necesitatea formării unei Uniuni Europene (deşi, la acea vreme, acest nume nu se vehicula încă) se impunea ca urmare a voinţei clar expuse de a reconstrui Europa şi de a asigura condiţii de pace şi securitate durabile pe continentul european.

Acestă convingere a dus în cele din urmă la formarea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului de către Germania, Franţa, Italia şi ţările din Benelux (Belgia, Luxemburg şi Ţările de Jos), prin semnarea în aprilie 1951 a Tratatului de la Paris, intrat în vigoare în iulie 1952. Prima uniune vamală deplină, denumită iniţial drept Comunitatea Economică Europeană (informal Piaţa Comună), a fost creată prin Tratatul de la Roma în 1957 şi implementată la 1 ianuarie 1958. Aceasta din urmă s-a transformat în Comunitatea Europeană, care a devenit ceea ce se numeşte astăzi Uniunea Europeană. Definitivarea statutului Uniunii Europene s-a făcut prin ratificarea de către ţările membre ale Comunităţii Europene a Tratatului de la Maastricht (Olanda), la 7 februarie 1992.

Aşadar, Uniunea Europeană este rezultatul unui proces de cooperare care a început în anul 1951, între şase ţări europene şi s-a dezvoltat în decursul următorilor 50 de ani prin cinci valuri de extindere.

România a fost prima ţară din Europa centrală şi de est care a avut relaţii oficiale cu Comunitatea Europeană, prin înţelegerea din ianuarie 1974, care a inclus România în Sistemul Generalizat de Preferinţe al Comunităţii, urmată de o serie de acorduri cu CEE pentru facilitarea schimburilor comerciale. În 1980, România a procedat la recunoaşterea de facto a Comunităţii Economice Europene, prin semnarea unor acorduri bilaterale, dintre care Acordul privind crearea Comisiei mixte România – CEE.

În martie 1990, România a fost prima ţară din fostul bloc comunist care a stabilit relaţii oficiale cu Comunitatea Europeană. Un alt moment de referinţă al relaţiilor dintre România şi UE este semnarea, în 1993 a unui acord de asociere, cunoscut şi sub numele de Acord European, intrat in vigoare în 1995. În acelaşi an, Romania a înaintat cererea oficială de aderare la Uniunea Europeană, împreună cu Strategia Naţională de Pregătire
a aderării, document semnat la Snagov de toate partidele politice parlamentare, care stabilea etapele procedurale şi acţiunile ce urmau să fie întreprinse în procesul de apropiere de structurile comunitare.

România a încheiat negocierile de aderare în cadrul Summit-ului UE de iarnă de la Bruxelles, din decembrie 2004. Tratatul de aderare a fost semnat pe 25 aprilie 2005 în Luxemburg, ţara noastră devenind Stat Membru al Uniunii Europene, la 1 ianuarie 2007.

Expresia cea mai elocventă a acestor reuşite o reprezintă transformările uriaşe antrenate în ţara noastră prin procese de reformă, prin modernizarea societăţii şi prin dezvoltarea economică, cu impact pozitiv asupra calităţii vieţii fiecărui cetăţean.

Creşterea schimburilor comerciale cu partenerii europeni, impulsionarea investiţiilor străine directe şi stimularea antreprenoriatului într-un mediu foarte concurenţial, au fost vizibile şi pentru România, asemenea fiecărui nou stat membru. Un alt exemplu de beneficiu concret, cu impact asupra calităţii vieţii fiecărui cetăţean, decurge din principiul liberei circulaţii (a bunurilor, serviciilor, capitalului şi persoanelor) în cadrul Pieţei Unice.

În esenţă, calitatea de stat membru UE, care presupune atât drepturi, avantaje cât şi obligaţii, reprezintă un proces continuu de acomodare şi maturizare, de învăţare şi aprofundare a principiilor şi regulilor care guvernează astăzi Uniunea Europeană. La 10 ani de la aderarea sa la Uniunea Europeană, România este un stat cu un profil european solid, care susţine pe deplin demersurile de consolidare a proiectului european şi de aprofundare a integrării.

 

Romfilatelia multumeşte Ministerului Afacerilor Externe şi Domnului Mugur Mihai, designer-ul logo-ului, pentru sprijinul documentar acordat la realizarea acestei emisiuni de timbre poştale.

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search