Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

10 ANI DE LA ÎNFIINŢAREA SECŢIEI ROMÂNE A ASOCIAŢIEI INTERNAŢIONALE A POLIŢIŞTILOR

IPAcolitaMCu ocazia celei de-a 27-a Conferinţe a Consiliului Executiv Internaţional al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor (I.P.A.), care a avut loc în octombrie 1996 la Brisbane – Australia, s-a hotărât afilierea la Asociaţie a Secţiei Române. Cu ocazia celei de-a 27-a Conferinţe a Consiliului Executiv Internaţional al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor (I.P.A.), care a avut loc în octombrie 1996 la Brisbane – Australia, s-a hotărât afilierea la Asociaţie a Secţiei Române.

La împlinirea unui deceniu de la acest eveniment, Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti, introduce în circulaţie emisiunea filatelică 10 ANI DE LA ÎNFIINŢAREA SECŢIEI ROMÂNE A ASOCIAŢIEI INTERNAŢIONALE A POLIŢIŞTILOR.

Fondatorul, Arthur Troop, era un sergent de poliţie care lucra în cadrul Poliţiei Britanice, într-un orăşel din Lincolnshire. După sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial s-a gândit să înfiinţeze o asociaţie având la bază relaţii de prietenie şi de întrajutorare între poliţiştii din întreaga lume. Poliţiştii din Marea Britanie, Danemarca, Norvegia, Suedia dar şi din unele ţări africane au primit cu bucurie ideea înfiinţării unei asociaţii internaţionale a poliţiştilor, care să aibă secţii naţionale, având aceeaşi siglă şi acelaşi statut.
În consecinţă, la 1 ianuarie 1950, a luat fiinţă I.P.A. (International Police Association) – Secţia Marea Britanie, primul membru fiind de fapt şi fondatorul acesteia – Arthur Troop. Prima deviză a asociaţiei a fost “Service through friendship” (Servicii prin prietenie), care exprima cel mai bine scopul şi intenţiile asociaţiei, dar care nu putea fi înţeleasă decât de vorbitorii de limbă engleză. Pentru depăşirea acestui obstacol, s-a apelat la un expert în esperanto, Bob Hamilton. El a tradus deviza în această limbă şi de atunci “SERVO PER AMIKECO” este mottoul oficial al asociaţiei. Cu această ocazie s-a hotărât să se plătească o cotizaţie de către toţi membrii, să se tipărească o revistă proprie şi să se aleagă o siglă sugestivă.
Sigla I.P.A., concepută de însuşi Arthur Troop şi retuşată de un desenator specializat, reuneşte simboluri cunoscute: steaua de pe cascheta poliţistului, globul terestru, laurii ca simbol al păcii, împreună cu textul “Servo per amikeco”. La această acţiune s-a adăugat apariţia, un an mai târziu, a statutului asociaţiei.
În 1955 – între 16 şi 17 septembrie – a avut loc la Paris, în clădirea Gării de Nord, primul Congres Internaţional I.P.A. . Primul secretar general al asociaţiei a fost Arthur Troop care şi-a menţinut această funcţie până în anul 1967, când s-a retras rămânând doar membru fondator.
Deschisă poliţiştilor din întreaga lume, indiferent de rasă,  rang, sex, religie şi limbă, International Police Association a devenit cea mai importantă organizaţie internaţională cu acest profil din lume, având secţii naţionale în peste 80 de ţări. Scopurile şi obiectivele acestei asociaţii sunt:
– să favorizeze întâlnirile personale şi de familie, prin vizite sau corespondenţă, care să conducă la stabilirea, menţinerea şi dezvoltarea unui climat de prietenie şi cooperare între toţi membrii I.P.A.;
– să organizeze schimburi de experienţă şi informaţii menite să combată infracţionalitatea şi delincvenţa;
– să promoveze organizarea de conferinţe, seminarii, sesiuni de lucru pe teme specifice activităţii poliţieneşti;
– să promoveze respectul faţă de lege, ordine şi drepturile omului;
– să promoveze spiritul de cinste şi corectitudine, de respect reciproc şi întrajutorare;
– să ridice permanent prestigiul poliţiei şi să îmbunătăţească raporturile între membrii asociaţiei şi societatea civilă.
Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Secţia Română este o organizaţie nonguvernamentală, nonprofit şi functionează conform prevederilor Statutului Internaţional I.P.A. şi legislaţiei româneşti. Organizaţia are la bază libera asociere şi este formată din cadre ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, active sau în rezervă, poliţişti, jandarmi dar şi studenţi şi cadre didactice de la Academia de Poliţie. Secţia Română este organizată pe principiul teritorialităţii: adică o organizaţie centrală, cu sediul în Bucureşti, şi regiuni pe lângă Inspectoratele Judeţene de Poliţie şi alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Coliţa dantelată a emisiunii are în componenţa ei timbrul ce-l reprezintă pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în timpul căruia au apărut primele forme organizate ale poliţiei române, alături de sigla internaţională a I.P.A. şi include textul I.P.A. Secţia Română precum şi anii 1996-2006.
Valoarea nominală a timbrului este de 8,70 Lei.

Emisiunea filatelică a fost realizată cu sprijinul ROMPRES (imaginea lui Alexandru Ioan Cuza) şi al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor-Secţia Română
(imaginea siglei).

Data de aparitie: 2006-10-07

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search