Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

10 ani – BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ

10_ani_EURO_MRomfilatelia introduce în circulaţie emisiunea de mărci poştale “10 ani – Banca Centrală Europeană” cu prilejul aniversării în data de 1 iunie 2008, a unui deceniu de la înfiinţarea acesteia.
Banca Centrală Europeană (BCE), cu sediul la Frankfurt, în Germania, împreună cu bănci centrale din ţările care au adoptat moneda unică europeană, este responsabilă de politica monetară a zonei euro. Obiectivul primordial este asigurarea menţinerii stabilităţii preţurilor în această zonă. Începând cu data de 1 ianuarie 2008 zona euro include 15 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.
Crearea zonei euro şi a unei noi instituţii supranaţionale – BCE – constituie piatra de temelie în lungul şi complexul proces al integrării europene. Pentru a face parte din zona euro, a fost necesar ca cele 15 ţări să îndeplinească criteriile de convergenţă nominală, de convergenţă reală şi de convergenţă juridică, aşa cum vor face şi celelalte state membre ale Uniunii Europene înainte de adoptarea monedei euro. Îndeplinirea criteriilor de convergenţă nominală – stabilitatea preţurilor, menţinerea disciplinei finanţelor publice, stabilitatea cursului de schimb şi a ratelor dobânzii pe termen lung – precum şi a celor de convergenţă reală asigură condiţiile economice care permit participarea cu succes a acestor state la Uniunea Economică şi Monetară (UEM). Criteriile de convergenţă juridică asigură cadrul legislativ prin care banca centrală, împreună cu celelalte autorităţi ale statului respectiv, creează premisele legale şi asigură garanţia juridică şi procedurală pentru implementarea cu succes a politicilor unice aferente UEM.
Ca urmare a semnării Tratatului de aderare, la data de 25 aprilie 2005, România şi, implicit Banca Naţională a României (BNR), au primit invitaţia de a participa, până la data aderării, cu statut de observator, la structurile şi substructurile Sistemului European al Băncilor Centrale precum şi la alte structuri ale Comisiei Europene şi Consiliului UE aferente domeniului de activitate al băncii centrale.
Începând cu 1 ianuarie 2007, odată cu obţinerea de către România a statutului de stat membru al Uniunii Europene, BNR şi-a asumat noi responsabilităţi în vederea asigurării unor participări cât mai eficiente ale reprezentanţilor săi la structurile şi substructurile Sistemului European al Băncilor Centrale, sistem care cuprinde BCE şi cele 27 de bănci centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene.
Guvernatorul BNR participă trimestrial, în calitate de membru cu drepturi depline, la lucrările Consiliului General al SEBC, alături de ceilalţi 26 de guvernatori ai băncilor centrale din statele membre ale Uniunii Europene. Totodată, reprezentanţii BNR participă cu regularitate la comitetele SEBC, precum şi la reuniunile grupurilor de lucru pe domenii specifice.

Mulţumim conducerii Băncii Centrale Europene pentru sprijinul acordat la realizarea acestei emisiuni de mărci poştale.

Data de aparitie: 2008-05-26

10_ani_EURO_box_rom

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search