CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE – LIANŢI AI UNUI PARTENERIAT DURABIL