CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, GARANT AL DREPTURILOR CETĂȚENILOR ROMÂNI