A 31-a CONFERINŢĂ A POLIŢIILOR DIN CAPITALELE EUROPENE