Europa 2018: PODURI

Produsul special este realizat în tiraj limitat de 408 exemplare și reunește în tematică comună, produse aparținând filateliei și medalisticii, prin două piese valoroase de colecție: blocul cu două timbre nedantelate al emisiunii și medalia care prezintă pe avers, în prim-plan, portretul inginerului Anghel Saligny (1854-1925), cu un detaliu din structura metalică a podului ce-i poartă numele, iar pe revers prezintă, în prim-plan, construcția din piatră a intrării pe pod, flancată de grupul statuar din bronz reprezentat de doi dorobanți. Certificatul de autenticitate prezintă caracteristicile medaliei, iar blocul emisiunii este numerotat de la 001 la 408.