Anunturi de angajare

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de Documentarist:

Cerinţe:

– studii superioare (absolvent al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti – constituie un avantaj)

– cunoaşterea limbii engleze şi /sau franceze/germane/spaniole nivel avansat – cerinţă obligatorie

– cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)

– cunoştinţe de specialitate

– experienţa în domeniu (minim 5 ani) constituie un avantaj

– bogată cultură generală

– abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor

– capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit

– respectarea termenelor

– foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare, studios

– confidenţialitate

– atitudine pozitivă şi spirit de echipă

 

Descrierea postului de documetarist:

Atribuţii:

– se documentează în vederea obţinerii de date privind temele programelor editoriale de emisiuni timbre şi alte proiecte editoriale şi, după caz, face demersurile necesare către instituţiile de specialitate în scopul obţinerii de informaţii, materiale ilustrative şi a drepturilor de folosinţă a acestora

– verifică exactitatea conţinutului machetelor grafice

– elaborează textele de prezentare a emisiunilor de timbre în pliantele publicitare şi asigură corectura acestora

– elaborează textele de prezentare a produselor şi asigură corectura lor (limba română, şi dupa caz ,o limbă străină, engleză/franceză/spaniolă/germana)

– întocmeşte corespondenţa referitoare la documentarea pentru emisiunile de timbre repartizate de şeful serviciului şi elaborează situaţii periodice ale stadiului materialelor documentare şi ilustrative obţinute

– adună şi centralizează date şi imagini în legătură cu tematicile emisiunii de mărci poştale

 

 

Selecţia va consta într-un interviu şi test de limba engleză/franceza/germană/spaniolă.

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48  până la data de 22 noiembrie 2019.

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de inspector resurse umane:

Cerinţe:

– studii medii/superioare

– experienţă în activitatea de gestionare a resurselor umane

– cunoştinţe operare calculator (Word, Excel)

– abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor

– capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit

– respectarea termenelor

–  confidenţialitate

– atitudine pozitivă şi spirit de echipă

 

Descrierea postului :

Atribuţii:

 • Întocmeşte documentele necesare pentru angajări, încetări contracte de muncă, precum şi alte documente privind schimbări ale locului de muncă, promovări, schimbări de salariu;
 • Asigură recrutarea, selecţia şi promovarea personalului, în funcţie de aptitudini, capacitate intelectuală şi cerinţele locului de muncă;
 • Completează şi transmite Registrul general de evidenţă a salariaţilor către ITM conform prevederilor HG nr.905/2017;
 • Întocmeşte contractele de garanţie pentru gestionari;
 • Asigură şi răspunde de aplicarea strictă a prevederilor legale privind salarizarea personalului;
 • Asigură corecta aplicare a prevederilor legislative privind încadrarea, promovarea şi salarizarea personalului din cadrul Societăţii;
 • Completează adeverinţele solicitate de salariaţi, cu datele specifice activităţii de resurse umane;
 • Urmăreşte realizarea graficului de concedii de odihnă şi ţine evidenţa acestora.

 

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 18.10.2019.

 

Romfilatelia SA angajează funcţionar administrativ în cadrul serviciului administrativ achiziţii

Cerinţe

– studii medii

– cunoştinţe operare calculator (Word, Excel)

– cunoaşterea unei limbi străine constituie un avantaj

– abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a

a sarcinilor

– capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit

–  respectarea termenelor

–  confidenţialitate

– atitudine pozitivă şi spirit de echipă

 

 

Descrierea postului:

Atribuţii:

 • asigură aprovizionarea unităţii cu mărfuri filatelice, materiale consumabile, tehnică de calcul, materiale de curățenie etc;
 • execută activitatea de recepţie cantitativă a mărfurilor filatelice şi a altor produse achiziţionate de la furnizori, ce urmează a fi introduce în depozitele societatii, urmărind derularea acestora în conformitate cu legile şi instructiunile in vigoare;
 • derulare activităţi de secretariat şi arhivare documente în cadrul serviciului

 

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia.ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 18.10.2019.

 

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de referent în comert şi marketing în cadrul serviciului export-import:

Cerinţe:

– studii superioare

– cunoaşterea limbii engleze nivel avansat – cerinţă obligatorie

– cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)

– cunoştinţe de specialitate

– experienţa în domeniul export import constituie un avantaj

– bogată cultură generală

– abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a sarcinilor

– foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare

– confidenţialitate

– atitudine pozitivă şi spirit de echipă

 

Descrierea postului :

Atribuţii:

– Executa lucrarile necesare perfectarii operatiunilor de export-import, respectiv: prospectare, oferte, raspuns la cereri de oferta, analize de pret, referate de vanzare export-import, contracte externe, facturi, avize;

– Asigura traducerea corespondentei din si in limba engleza

 

Selecţia va consta într-un interviu şi test de limba engleză.

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro / office@romfilatelia.ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 23.09.2019.

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de auditor intern:

Cerinţe:

– studii superioare

– experienţă în activitatea de audit 3 ani

– să posede cunostinte, indemanare si alte competente necesare pentru a-si exercita atributiile si responsabilitatile individuale, mai ales:

 • competenta in aplicarea normelor, procedurilor si tehnicilor de audit;
 • cunostinte in ceea ce priveste principiile si tehnicile contabile;
 • cunoasterea principiilor de baza in domeniile: management, economic, drept si tehnologia informatiei;
 • cunostinte suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate, de a detecta si a preveni fraudele;
 • capacitate de organizare; capacitate de a prelucra informaţiile

– capacitatea de a comunica oral si in scris, de a putea expune clar si convingator

obiectivele, constatarile si recomandarile fiecarei misiuni de audit public intern

–  confidenţialitate;

–  atitudine pozitivă şi spirit de echipă.

 

Descrierea postului :

Atribuţii:

 • elaborează/participă la elaborarea normelor de audit intern specifice entităţii în care îşi desfăşoară activitatea
 • elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
 • elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
 • exercita auditul intern asupra tuturor activitatilor desfasurate de entitate, cu privire la formarea si utilizarea veniturilor, precum si cu privire la administrarea patrimoniului;
 • efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 • sprijina conducatorul entitatii in identificarea si evaluarea riscurilor si contribuie la imbunatatirea sistemului de control intern/managerial;

 

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 23 septembrie 2019.

 

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de economist în economie generală în cadrul serviciului export-import:

Cerinţe:

– studii superioare

– cunoaşterea limbii engleze nivel avansat – cerinţă obligatorie

– cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)

– cunoştinţe de specialitate

– experienţa în domeniul export import constituie un avantaj

– bogată cultură generală

– abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor

– foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare

– confidenţialitate

– atitudine pozitivă şi spirit de echipă

Descrierea postului :

Atribuţii:

– Executa lucrarile necesare perfectarii operatiunilor de export-import, respectiv: prospectare, oferte, raspuns la cereri de oferta, analize de pret, referate de vanzare export-import, contracte externe, facturi, avize;

 • Executa lucrari specifice derularii operatiunilor de export si import, in baza contractelor şi a comenzilor externe incheiate/primite in cadrul serviciului, pe relatiile care i-au fost repartizate, respectiv: facturi externe, comenzi externe, facturi externe de uz intern, facturi interne, avize de insotire a marfii, adrese catre vama, facturi fiscale;

– Asigura traducerea corespondentei din si in limba engleza

Selecţia va consta într-un interviu şi test de limba engleză.

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 09 septembrie 2019.

 


Romfilatelia SA angajează funcţionar administrativ în cadrul serviciului desfacere internă – compartiment magazine, expediţii

Cerinţe:

 • Studii medii
 • Cunoştinţe operare PC

 Descrierea postului:

Atribuţii:

 • Asigură ridicarea corespondenţei de serviciu sosită pe adresa societăţii.
 • Pregăteşte pentru expediere prin postă, toată corespondenţa societăţii şi întocmeşte documentele necesare acestei acţiuni.
 • Asigură expedierea mărfurilor la magazinele filatelice în conditii corespunzatoare pentru asigurarea integritatii şi securitatii marfurilor pe timpul transportului.

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia.ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 09.09.2019.


Romfilatelia SA angajează funcţionar administrativ în cadrul serviciului administrativ achiziţii

Cerinţe:

 • Studii medii
 • Cunoştinţe operare PC

Descrierea postului:

Atribuţii:

 • asigură aprovizionarea unităţii cu mărfuri filatelice, materiale consumabile, tehnică de calcul, materiale de curățenie etc;
 • execută activitatea de recepţie cantitativă a mărfurilor filatelice şi a altor produse achiziţionate de la furnizori, ce urmează a fi introduce în depozitele societatii, urmărind derularea acestora în conformitate cu legile şi instructiunile in vigoare;

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia.ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 09.09.2019.


 

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de Documentarist:Cerinţe:

– studii superioare (absolvent al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti – constituie un avantaj)

– cunoaşterea limbii engleze şi /sau franceze/germane/spaniole nivel avansat – cerinţă obligatorie

– cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)

– cunoştinţe de specialitate

– experienţa în domeniu (minim 5 ani) constituie un avantaj

– bogată cultură generală

– abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor

– capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit

– respectarea termenelor

– foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare, studios

– confidenţialitate

– atitudine pozitivă şi spirit de echipă

 

Descrierea postului de documetarist:

Atribuţii:

– se documentează în vederea obţinerii de date privind temele programelor editoriale de emisiuni timbre şi alte proiecte editoriale şi, după caz, face demersurile necesare către instituţiile de specialitate în scopul obţinerii de informaţii, materiale ilustrative şi a drepturilor de folosinţă a acestora

– verifică exactitatea conţinutului machetelor grafice

– elaborează textele de prezentare a emisiunilor de timbre în pliantele publicitare şi asigură corectura acestora

– elaborează textele de prezentare a produselor şi asigură corectura lor (limba română, şi dupa caz ,o limbă străină, engleză/franceză/spaniolă/germana)

– întocmeşte corespondenţa referitoare la documentarea pentru emisiunile de timbre repartizate de şeful serviciului şi elaborează situaţii periodice ale stadiului materialelor documentare şi ilustrative obţinute

– adună şi centralizează date şi imagini în legătură cu tematicile emisiunii de mărci poştale

 

 

Selecţia va consta într-un interviu şi test de limba engleză/franceza/germană/spaniolă.

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48  până la data de 09 august 2019.

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de economist în economie generală în cadrul serviciului export-import:Cerinţe:

– studii superioare

– cunoaşterea limbii engleze nivel avansat – cerinţă obligatorie

– cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)

– cunoştinţe de specialitate

– experienţa în domeniul export import constituie un avantaj

– bogată cultură generală

– abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor

– foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare

– confidenţialitate

– atitudine pozitivă şi spirit de echipă

 

Descrierea postului :

Atribuţii:

– Executa lucrarile necesare perfectarii operatiunilor de export-import, respectiv: prospectare, oferte, raspuns la cereri de oferta, analize de pret, referate de vanzare export-import, contracte externe, facturi, avize;

 • Executa lucrari specifice derularii operatiunilor de export si import, in baza contractelor şi a comenzilor externe incheiate/primite in cadrul serviciului, pe relatiile care i-au fost repartizate, respectiv: facturi externe, comenzi externe, facturi externe de uz intern, facturi interne, avize de insotire a marfii, adrese catre vama, facturi fiscale;

– Asigura traducerea corespondentei din si in limba engleza

 

Selecţia va consta într-un interviu şi test de limba engleză.

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 09 august 2019.

Romfilatelia SA angajează funcţionar administrativ în cadrul serviciului administrativ achiziţiiCerinţeStudii mediiCunoştinţe operare PC

 

 

Descrierea postului:

Atribuţii:

 • asigură aprovizionarea unităţii cu mărfuri filatelice, materiale consumabile, tehnică de calcul, materiale de curățenie etc;
 • execută activitatea de recepţie cantitativă a mărfurilor filatelice şi a altor produse achiziţionate de la furnizori, ce urmează a fi introduce în depozitele societatii, urmărind derularea acestora în conformitate cu legile şi instructiunile in vigoare;

 

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia.ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 01.08.2019.

Romfilatelia SA angajează funcţionar administrativ în cadrul serviciului desfacere internă – compartiment magazine, expediţiiCerinţeStudii mediiCunoştinţe operare PC

 

 

Descrierea postului:

Atribuţii:

 • Asigură ridicarea corespondenţei de serviciu sosită pe adresa societăţii.
 • Pregăteşte pentru expediere prin postă, toată corespondenţa societăţii şi întocmeşte documentele necesare acestei acţiuni.
 • Asigură expedierea mărfurilor la magazinele filatelice în conditii corespunzatoare pentru asigurarea integritatii şi securitatii marfurilor pe timpul transportului.

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia.ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 01.08.2019.

 

Romfilatelia SA angajează funcţionar administrativ în cadrul serviciului desfacere internă – compartiment magazine, expediţiiCerinţeStudii mediiCunoştinţe operare PC 

 

Descrierea postului:

Atribuţii:

 • Asigură ridicarea corespondenţei de serviciu sosită pe adresa societăţii.
 • Pregăteşte pentru expediere prin postă, toată corespondenţa societăţii şi întocmeşte documentele necesare acestei acţiuni.
 • Asigură expedierea mărfurilor la magazinele filatelice în conditii corespunzatoare pentru asigurarea integritatii şi securitatii marfurilor pe timpul transportului.

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia.ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 24.06.2019.

 

Romfilatelia SA, cu sediul în Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr.28 angajează lucrător comercial  – gestionar magazin filatelic situat în Cluj Napoca, str. Piaţa Unirii nr.19, jud. ClujCerinţeStudii mediiCunoştinţe operare PCExperienţă  în domeniul gestiunii mărfurilor, vânzarea cu amănuntul şi menţinerea relaţiilor cu clienţiiCunoştinţe în domeniul filatelic constituie un avantaj.

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia.ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de  12.04.2019.

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de auditor intern:

Cerinţe:

– studii superioare

– experienţă în activitatea de audit 3 ani

– să posede cunostinte, indemanare si alte competente necesare pentru a-si exercita atributiile si responsabilitatile individuale, mai ales:

competenta in aplicarea normelor, procedurilor si tehnicilor de audit;

cunostinte in ceea ce priveste principiile si tehnicile contabile;

cunoasterea principiilor de baza in domeniile: management, economic, drept si tehnologia informatiei;

cunostinte suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate, de a detecta si a preveni fraudele;

capacitate de organizare; capacitate de a prelucra informaţiile

– capacitatea de a comunica oral si in scris, de a putea expune clar si convingator

obiectivele, constatarile si recomandarile fiecarei misiuni de audit public intern

–  confidenţialitate;

–  atitudine pozitivă şi spirit de echipă.

 

Descrierea postului :

Atribuţii:

elaborează/participa la elaborarea normelor de audit intern specifice entităţii în care îşi desfăşoară activitatea

elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;

elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;

exercita auditul intern asupra tuturor activitatilor desfasurate de entitate, cu privire la formarea si utilizarea veniturilor, precum si cu privire la administrarea patrimoniului;

efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

sprijina conducatorul entitatii in identificarea si evaluarea riscurilor si contribuie la imbunatatirea sistemului de control intern/managerial;

 

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 03.04.2019.

 

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de referent în comert şi marketing în cadrul serviciului export-import:Cerinţe:– studii superioare- cunoaşterea limbii engleze nivel avansat – cerinţă obligatorie- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)- cunoştinţe de specialitate- experienţa în domeniul export import constituie un avantaj- bogată cultură generală- abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor- foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare

– confidenţialitate

– atitudine pozitivă şi spirit de echipă

 

Descrierea postului :

Atribuţii:

– Executa lucrarile necesare perfectarii operatiunilor de export-import, respectiv: prospectare, oferte, raspuns la cereri de oferta, analize de pret, referate de vanzare export-import, contracte externe, facturi, avize;

– Asigura traducerea corespondentei din si in limba engleza

 

Selecţia va consta într-un interviu şi test de limba engleză.

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 22.02.2019.

 

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de Documentarist:Cerinţe:– studii superioare- cunoaşterea limbii engleze şi /sau franceze/germane/spaniole nivel avansat – cerinţă obligatorie- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)- cunoştinţe de specialitate- experienţa în domeniul editorial şi documentare (minim 5 ani) constituie un avantaj- bogată cultură generală- abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor- capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit

– respectarea termenelor

– foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare

– confidenţialitate

– atitudine pozitivă şi spirit de echipă

 

Descrierea postului de documetarist:

Atribuţii:

– se documentează în vederea obţinerii de date privind temele programelor editoriale de emisiuni timbre şi alte proiecte editoriale şi, după caz, face demersurile necesare către instituţiile de specialitate în scopul obţinerii de informaţii, materiale ilustrative şi a drepturilor de folosinţă a acestora

– verifică exactitatea conţinutului machetelor grafice

– elaborează textele de prezentare a emisiunilor de timbre în pliantele publicitare şi asigură corectura acestora

– elaborează textele de prezentare a produselor şi asigură corectura lor (limba română, şi dupa caz ,o limbă străină, engleză/franceză/spaniolă/germana)

– întocmeşte corespondenţa referitoare la documentarea pentru emisiunile de timbre repartizate de şeful serviciului şi elaborează situaţii periodice ale stadiului materialelor documentare şi ilustrative obţinute

– adună şi centralizează date şi imagini în legătură cu tematicile emisiunii de mărci poştale

 

 

Selecţia va consta într-un interviu şi test de limba engleză/franceza/germană/spaniolă.

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48  până la data de 22.02.2019

Romfilatelia SA, cu sediul în Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr.28 angajează revizor gestiune în cadrul serviciului control financiar de gestiuneCerinţeStudii superioare economiceCunoştinţe temeinice privind gestionarea bunurilor materialeExperienţă în domeniu minim 2 ani Cunoştinţe operare calculatorDisponibilitate pentru deplasări în ţarăExperienţa  în domeniul gestiunii mărfurilor, precum şi cunoştinţe în domeniul filatelic constituie un avantaj. Descrierea postului de revizor gestiune:Atribuţii:

– respectă prevederile planului de control gestiune anual, obiectivele propuse şi termenele de rezolvare;

– efectuează controlul gestionar de fond la gestiunile proprii ale societăţii şi la magazinele filatelice din reţeaua proprie (Bucureşti şi ţară);

–  prezintă periodic rapoarte privind activitatea desfăşurată

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia.ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 25.01.2019.

 

Selecţia va consta într-un interviu şi test privind  legislaţia în domeniu

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de Documentarist:Cerinţe:– studii superioare- cunoaşterea limbii engleze şi /sau franceze/germane/spaniole nivel avansat – cerinţă obligatorie- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)- cunoştinţe de specialitate- experienţa în domeniul editorial şi documentare (minim 5 ani) constituie un avantaj- bogată cultură generală- abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor- capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit- respectarea termenelor- foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare

– confidenţialitate

– atitudine pozitivă şi spirit de echipă

 

Descrierea postului de documetarist:

Atribuţii:

– se documentează în vederea obţinerii de date privind temele programelor editoriale de emisiuni timbre şi alte proiecte editoriale şi, după caz, face demersurile necesare către instituţiile de specialitate în scopul obţinerii de informaţii, materiale ilustrative şi a drepturilor de folosinţă a acestora

– verifică exactitatea conţinutului machetelor grafice

– elaborează textele de prezentare a emisiunilor de timbre în pliantele publicitare şi asigură corectura acestora

– elaborează textele de prezentare a produselor şi asigură corectura lor (limba română, şi dupa caz ,o limbă străină, engleză/franceză/spaniolă/germana)

– întocmeşte corespondenţa referitoare la documentarea pentru emisiunile de timbre repartizate de şeful serviciului şi elaborează situaţii periodice ale stadiului materialelor documentare şi ilustrative obţinute

– adună şi centralizează date şi imagini în legătură cu tematicile emisiunii de mărci poştale

 

 

Selecţia va consta într-un interviu şi test de limba engleză/franceza/germană/spaniolă.

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48 până la data de 18.01.2019.

Romfilatelia SA, cu sediul în Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr.28 angajează şef serviciu control financiar de gestiuneCerinţeStudii superioare economiceCunoştinţe temeinice privind gestionarea bunurilor materialeExperienţă în domeniu minim 2 ani Cunoştinţe operare calculatorDisponibilitate pentru deplasări în ţarăExperienţa  în domeniul gestiunii mărfurilor, precum şi cunoştinţe în domeniul filatelic constituie un avantaj. Descrierea postului de şef serviciu CFG:Atribuţii:– verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la:           existenţa, integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor şi resurselor, deţinute cu orice titlu, şi modul de reflectare a acestora în evidenţa contabilă;

modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

–  verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic;

–  exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea şi economicitatea operaţiunilor şi acordă viza de control financiar preventiv pentru următoarele documente, după verificarea lor: – deconturi, facturi furnizori pentru plată, dispoziţii de plată – încasări casierie;

–  întocmeşte planul de control gestiune anual, stabilind obiectivele propuse şi termenele de rezolvare;

 

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia.ro sau pe fax: 021.337.24.48 până la data de 18.01.2019.

 

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de Documentarist:Cerinţe:– studii superioare- cunoaşterea limbii engleze şi /sau franceze/germane/spaniole nivel avansat – cerinţă obligatorie- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)- cunoştinţe de specialitate- experienţa în domeniul editorial şi documentare (minim 10 ani) constituie un avantaj- bogată cultură generală- abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor- capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit- respectarea termenelor- foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare- confidenţialitate- atitudine pozitivă şi spirit de echipă

 

Descrierea postului de documetarist:

Atribuţii:

– se documentează în vederea obţinerii de date privind temele programelor editoriale de emisiuni timbre şi alte proiecte editoriale şi, după caz, face demersurile necesare către instituţiile de specialitate în scopul obţinerii de informaţii, materiale ilustrative şi a drepturilor de folosinţă a acestora

– verifică exactitatea conţinutului machetelor grafice

– elaborează textele de prezentare a emisiunilor de timbre în pliantele publicitare şi asigură corectura acestora

– elaborează textele de prezentare a produselor şi asigură corectura lor (limba română, şi dupa caz ,o limbă străină, engleză/franceză/spaniolă/germana)

– întocmeşte corespondenţa referitoare la documentarea pentru emisiunile de timbre repartizate de şeful serviciului şi elaborează situaţii periodice ale stadiului materialelor documentare şi ilustrative obţinute

– adună şi centralizează date şi imagini în legătură cu tematicile emisiunii de mărci poştale

 

 

Selecţia va consta într-un interviu şi test de limba engleză/franceza/germană/spaniolă.

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48 pana pe data de 03.01.2019.

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de specialist în relaţii publice:Cerinţe:– studii superioare- cunoaşterea limbii engleze şi  franceza/germană/spaniola- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)- cunoştinţe de specialitate în domeniul relaţiilor publice- bogată cultură generală- abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor- capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit- respectarea termenelor- foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare- confidenţialitate- atitudine pozitivă şi spirit de echipăExperienţa în activitatea de relaţii publice în cadrul unor companii comerciale sau în presă constituie un avantaj.

 

Descrierea postului de specialist relaţii publice:

Atribuţii:

 • concepe şi transmite mesaje de comunicare, comunicate de presă şi newslettere în limba română şi în limba engleză, în vederea mediatizării emisiunilor de timbre, produselor filatelice şi evenimentelor societăţii
 • realizează reprezentarea societăţii în cadrul evenimentelor naţionale şi internaţionale;
 • asigură relaţiile publice ale instituţiei conform parteneriate, colaborări, clienţi, pentru promovarea societăţii şi activităţii acesteia;
 • transmitere comunicate de presă către web-master în vederea postării pe site-ul Romfilatelia;
 • gestionează conturile societăţii pe reţelele de socializare

 

Selecţia va consta într-un interviu şi test de limba engleză/franceza/germană/spaniolă.

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48 până la data de 03.01.2019.

Romfilatelia SA, cu sediul în Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr.28 angajează revizor gestiune în cadrul serviciului control financiar de gestiuneCerinţeStudii superioare economiceCunoştinţe temeinice privind gestionarea bunurilor materialeExperienţă în domeniu minim 2 ani Cunoştinţe operare calculatorDisponibilitate pentru deplasări în ţarăExperienţa  în domeniul gestiunii mărfurilor, precum şi cunoştinţe în domeniul filatelic constituie un avantaj. Descrierea postului de revizor gestiune:Atribuţii:– respectă prevederile planului de control gestiune anual, obiectivele propuse şi termenele de rezolvare;- efectuează controlul gestionar de fond la gestiunile proprii ale societăţii şi la magazinele filatelice din reţeaua proprie (Bucureşti şi ţară);-  prezintă periodic rapoarte privind activitatea desfăşurată 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia.ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 12.12.2018.

 

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de designer graficăCerinţe:–  studii medii sau superioare- obligatoriu cunoştinţe bune operare calculator (prelucrare imagini, paginare, design grafic,     programe: Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw)- experienţa în DTP constituie un avantaj- experienţa în domeniul designului grafic constituie un avantaj- participarea la concursuri de machetare constituie un avantaj- abilităţi real demonstrate în domeniul creării de materiale de prezentare tematică, popularizare şireclamă firmă- creativitate- capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit- respectarea termenelor- foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare- confidenţialitate- atitudine pozitivă şi spirit de echipă Descrierea postului de designer grafică

Atribuţii:

Promovarea imaginii firmei prin:

– conceperea designului, prin grafică computerizată, pentru diverse materiale editoriale şi publicitare

– conceperea graficii unor materiale filatelice specificeAşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48  până la data de 09.11.2018.

Romfilatelia SA angajează funcţionar administrativ în cadrul serviciului desfacere internă – compartiment facturareCerinţeStudii mediiCunoştinţe operare PCExperienţă  în domeniul întocmirii facturilor, a documentelor de livrare a mărfurilor,  gestionarea şi menţinerea relaţiilor cu clienţii.Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia.ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 19.10.2018. 

Romfilatelia SA, cu sediul în Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr.28 angajează revizor gestiune în cadrul serviciului control financiar de gestiuneCerinţeStudii superioare de lungă durată profil economicCunoştinţe temeinice privind gestionarea bunurilor materialeExperienţă în domeniu minim 3 ani Cunoştinţe operare calculatorDisponibilitate pentru deplasări în ţarăExperienţa  în domeniul gestiunii mărfurilor, precum şi cunoştinţe în domeniul filatelic constituie un avantaj. Descrierea postului de revizor gestiune:Atribuţii:– respectă prevederile planului de control gestiune anual, obiectivele propuse şi termenele de rezolvare;- efectuează controlul gestionar de fond la gestiunile proprii ale societăţii şi la magazinele filatelice din reţeaua proprie (Bucureşti şi ţară);-  prezintă periodic rapoarte privind activitatea desfăşurată Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia.ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 12.09.2018.

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de specialist în relaţii publice:Cerinţe:– studii superioare- cunoaşterea limbii engleze şi  franceza/germană/spaniola- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)- cunoştinţe de specialitate în domeniul relaţiilor publice- bogată cultură generală- abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor- capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit- respectarea termenelor- foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare- confidenţialitate- atitudine pozitivă şi spirit de echipăExperienţa în activitatea de relaţii publice în cadrul unor companii comerciale sau în presă constituie un avantaj. Descrierea postului de specialist relaţii publice:Atribuţii:

 • gestionează baza de date necesară biroului relaţii publice (instituţii, organizaţii, asociaţii, machetatori, etc.),  pentru buna organizare a activităţii;
 • redactare comunicate de presă şi newslettere în limba română şi în limba engleză; transmiterea lor către presă, contacte Romfilatelia
 • transmitere comunicate de presă către web-master în vederea postării pe site-ul Romfilatelia;
 • înaintează şi aplică propuneri pentru strategia de Relaţii Publice a societăţii;
 • realizează reprezentarea societăţii în cadrul evenimentelor naţionale şi internaţionale;
 • ajuta la organizarea evenimentelor societăţii şi alte evenimente legate de activitatea societăţii;

 

Selecţia va consta într-un interviu şi test de limba engleză/franceza/germană/spaniolă.

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48 pana la data de 24.08.2018.

 

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de Documentarist:Cerinţe:– studii superioare- cunoaşterea limbii engleze şi /sau franceze/germane/spaniole nivel avansat – cerinţă obligatorie- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)- cunoştinţe de specialitate- experienţa în domeniul editorial şi documentare (minim 10 ani) constituie un avantaj- bogată cultură generală- abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor- capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit- respectarea termenelor- foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare- confidenţialitate- atitudine pozitivă şi spirit de echipă Descrierea postului de documetarist:Atribuţii:– se documentează în vederea obţinerii de date privind temele programelor editoriale de emisiuni timbre şi alte proiecte editoriale şi, după caz, face demersurile necesare către instituţiile de specialitate în scopul obţinerii de informaţii, materiale ilustrative şi a drepturilor de folosinţă a acestora- verifică exactitatea conţinutului machetelor grafice- elaborează textele de prezentare a emisiunilor de timbre în pliantele publicitare şi asigură corectura acestora- elaborează textele de prezentare a produselor şi asigură corectura lor (limba română, şi dupa caz ,o limbă străină, engleză/franceză/spaniolă/germana)

– întocmeşte corespondenţa referitoare la documentarea pentru emisiunile de timbre repartizate de şeful serviciului şi elaborează situaţii periodice ale stadiului materialelor documentare şi ilustrative obţinute

– adună şi centralizează date şi imagini în legătură cu tematicile emisiunii de mărci poştale

 

 

Selecţia va consta într-un interviu şi test de limba engleză/franceza/germană/spaniolă.

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48 pana pe data de 24.08.2018.

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de referent de specialitate  marketing :Cerinţe:– studii superioare- cunoaşterea limbii engleze şi /sau franceze nivel avansat – cerinţă obligatorie- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)- experienţa în domeniu (minim 5 ani) constituie un avantaj- bogată cultură generală- abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor- capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit- respectarea termenelor- foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare- confidenţialitate- atitudine pozitivă şi spirit de echipă Descrierea postului de referent de specialitate   marketing:Atribuţii:

 • împreună cu Biroul Relaţii Publice, identifică şi furnizează informaţii mass-media sau alte tehnici de comunicare cu publicul;
 • identifică posibilităţile de parteneriat cu alţi actori sociali în vederea desfaşurării activităţii proprii sau comune
 • gestionează baza de date necesară serviciului marketing cercetare piaţă (instituţii, organizaţii, asociaţii, machetatori, etc.),  pentru buna organizare a activităţii;
 • organizează şi derulează campaniile de promovare pe Facebook;
 • realizează reprezentarea societăţii în cadrul evenimentelor naţionale şi internaţionale;
 • ajuta la organizarea evenimentelor societăţii şi alte evenimente legate de activitatea societăţii;

 

Selecţia va consta într-un interviu şi test de limba engleză/franceza.

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48 pana la data de 24.08.2018.

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de referent de specialitate  marketing :Cerinţe:– studii superioare- cunoaşterea limbii engleze şi /sau franceze nivel avansat – cerinţă obligatorie- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)- experienţa în domeniu (minim 5 ani) constituie un avantaj- bogată cultură generală- abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor- capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit- respectarea termenelor- foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare- confidenţialitate- atitudine pozitivă şi spirit de echipă Descrierea postului de referent de specialitate   marketing:Atribuţii:

 • împreună cu Biroul Relaţii Publice, identifică şi furnizează informaţii mass-media sau alte tehnici de comunicare cu publicul;
 • identifică posibilităţile de parteneriat cu alţi actori sociali în vederea desfaşurării activităţii proprii sau comune
 • gestionează baza de date necesară serviciului marketing cercetare piaţă (instituţii, organizaţii, asociaţii, machetatori, etc.),  pentru buna organizare a activităţii;
 • organizează şi derulează campaniile de promovare pe Facebook;
 • realizează reprezentarea societăţii în cadrul evenimentelor naţionale şi internaţionale;
 • ajuta la organizarea evenimentelor societăţii şi alte evenimente legate de activitatea societăţii;

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48 până la data de 13.07.2018.

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de şef birou relaţii publice. Angajarea se face pe durată determinată (inlocuire salariată aflată în concediu pentru creştere copil în vârstă de până la 2 ani);Cerinţe:– studii superioare- cunoaşterea limbii engleze şi /sau franceze nivel avansat – cerinţă obligatorie- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)- cunoştinţe de specialitate- experienţă în domeniul relaţiilor publice minim 5 ani- bogată cultură generală- abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor- capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit- respectarea termenelor- foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare- confidenţialitate- atitudine pozitivă şi spirit de echipă Atribuţii:

 • coordonează activitatea biroului relaţii publice;
 • realizează promovarea S.C. Romfilatelia S.A. în ţară şi în străinătate la diverse evenimente;
 • împreună cu Serviciul marketing, identifică şi furnizează informaţii mass-media sau alte tehnici de comunicare cu publicul;
 • asigură contacte cu instituţii de stat, ONG-uri, comunitatea de afaceri în vederea atragerii reprezentanţilor acestora la acţiunile organizate de societate;
 • identifică posibilităţile de parteneriat cu alţi actori sociali în vederea desfaşurării activităţii proprii sau comune

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia.ro sau pe fax: 021.337.24.48 până la data de 05.04.2018.

SC Romfilatelia SA, cu sediul în Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr.28 angajează gestionar depozit în cadrul serviciului desfacere internăCerinţeStudii mediiCunoştinţe operare PCExperienţa  în domeniul gestiunii mărfurilor, precum şi cunoştinţe în domeniul filatelic constituie un avantaj. Descrierea postului de gestionar depozit:Atribuţii:

 • Opereaza in fisele de raft si magazie toate miscarile de marfuri filatelice, in ziua cand acestea au avut loc.
 • Asigura depozitarea, conservarea marfurilor pe care le are in pastrare in cele mai bune conditii si le manipuleaza fara a provoca deteriorari.
 • Pregateste marcile conform documentelor de livrare pentru a fi expediate .
 • Organizeaza si raspunde de primirea si livrarea marfurilor filatelice in conformitate cu documentele de intrare-iesire primite

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia.ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de  16.02.2018.

 

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de controlor calitate  CerinţeStudii mediiAtenţie la detaliiAcurateţe, seriozitate, dexteritate în manipularea mărfurilor cu caracter specialCapacitate de lucru în echipăExperienţa  în controlul calităţii constituie un avantaj. Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia.ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 26.01.2018. 

SC Romfilatelia SA angajează lucrător în ateliere de prelucrări filatelice  în cadrul  compartimentului Prelucrări filateliceCerinţeStudii mediiAtenţie la detaliiAcurateţe, seriozitate, dexteritate în manipularea mărfurilor cu caracter specialCapacitate de lucru în echipăCunoştinţele în domeniul filatelic constituie un avantajAşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia.ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 26.01.2018. 

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de Documentarist:Cerinţe:– studii superioare- cunoaşterea limbii engleze şi /sau franceze/germane/spaniole nivel avansat – cerinţă obligatorie- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)- cunoştinţe de specialitate- experienţa în domeniul editorial şi documentare (minim 10 ani) constituie un avantaj- bogată cultură generală- abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor- capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit- respectarea termenelor- foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare- confidenţialitate- atitudine pozitivă şi spirit de echipă Descrierea postului de documetarist:Atribuţii:– se documentează în vederea obţinerii de date privind temele programelor editoriale de emisiuni timbre şi alte proiecte editoriale şi, după caz, face demersurile necesare către instituţiile de specialitate în scopul obţinerii de informaţii, materiale ilustrative şi a drepturilor de folosinţă a acestora- verifică exactitatea conţinutului machetelor grafice- elaborează textele de prezentare a emisiunilor de timbre în pliantele publicitare şi asigură corectura acestora- elaborează textele de prezentare a produselor şi asigură corectura lor (limba română, şi dupa caz ,o limbă străină, engleză/franceză/spaniolă/germana)- întocmeşte corespondenţa referitoare la documentarea pentru emisiunile de timbre repartizate de şeful serviciului şi elaborează situaţii periodice ale stadiului materialelor documentare şi ilustrative obţinute- adună şi centralizează date şi imagini în legătură cu tematicile emisiunii de mărci poştaleAşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48 pana pe data de 26.01.2018.

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de şef birou relaţii publice. Angajarea se face pe durată determinată (inlocuire salariată aflate în concediu pentru creştere copil în vârstă de până la 2 an)i;Cerinţe:– studii superioare- cunoaşterea limbii engleze şi /sau franceze nivel avansat – cerinţă obligatorie- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)- cunoştinţe de specialitate- bogată cultură generală- abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor- capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit- respectarea termenelor- foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare- confidenţialitate- atitudine pozitivă şi spirit de echipă Atribuţii:

 • coordonează activitatea biroului relaţii publice;
 • realizează promovarea S.C. Romfilatelia S.A. în ţară şi în străinătate la diverse evenimente;
 • împreună cu Serviciul marketing, identifică şi furnizează informaţii mass-media sau alte tehnici de comunicare cu publicul;
 • asigură contacte cu instituţii de stat, ONG-uri, comunitatea de afaceri în vederea atragerii reprezentanţilor acestora la acţiunile organizate de societate;
 • identifică posibilităţile de parteneriat cu alţi actori sociali în vederea desfaşurării activităţii proprii sau comune

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48 până la data de 26.01.2018.

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de designer grafică:Cerinţe:

–  studii medii sau superioare

– obligatoriu cunoştinţe bune operare calculator (prelucrare imagini, paginare, design grafic,     programe: Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw)

– experienţa în DTP constituie un avantaj

– experienţa în domeniul designului grafic constituie un avantaj

– participarea la concursuri de machetare constituie un avantaj

– abilităţi real demonstrate în domeniul creării de materiale de prezentare tematică, popularizare şi

reclamă firmă

– creativitate

– capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit

– respectarea termenelor

– foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare

– confidenţialitate

– atitudine pozitivă şi spirit de echipă

 

Descrierea postului de designer grafică

Atribuţii:

Promovarea imaginii firmei prin:

conceperea designului, prin grafică computerizată, pentru diverse materiale editoriale şi publicitare

conceperea graficii unor materiale filatelice specifice

 

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48 pana la data de 31.10.2017.

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de Documentarist:Cerinţe:– studii superioare – absolvent al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti- cunoaşterea limbii engleze şi /sau franceze/germane/spaniole nivel avansat – cerinţă obligatorie- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)- cunoştinţe de specialitate- experienţa în domeniul editorial şi documentare (minim 10 ani) constituie un avantaj- bogată cultură generală- abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor- capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit- respectarea termenelor- foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare- confidenţialitate- atitudine pozitivă şi spirit de echipă Descrierea postului de documetarist:Atribuţii:– se documentează în vederea obţinerii de date privind temele programelor editoriale de emisiuni timbre şi alte proiecte editoriale şi, după caz, face demersurile necesare către instituţiile de specialitate în scopul obţinerii de informaţii, materiale ilustrative şi a drepturilor de folosinţă a acestora- verifică exactitatea conţinutului machetelor grafice- elaborează textele de prezentare a emisiunilor de timbre în pliantele publicitare şi asigură corectura acestora- elaborează textele de prezentare a produselor şi asigură corectura lor (limba română, şi dupa caz ,o limbă străină, engleză/franceză/spaniolă/germana)- întocmeşte corespondenţa referitoare la documentarea pentru emisiunile de timbre repartizate de şeful serviciului şi elaborează situaţii periodice ale stadiului materialelor documentare şi ilustrative obţinute- adună şi centralizează date şi imagini în legătură cu tematicile emisiunii de mărci poştaleAşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48 pana pe data de 20.10.2017.

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de referent în comert şi marketing în cadrul serviciului export-import:Cerinţe:– studii superioare- cunoaşterea limbii engleze şi /sau franceze nivel avansat – cerinţă obligatorie- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)- cunoştinţe de specialitate- experienţa în domeniul export import constituie un avantaj- bogată cultură generală- abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor- foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare- confidenţialitate- atitudine pozitivă şi spirit de echipă Descrierea postului :Atribuţii:– Executa lucrarile necesare perfectarii operatiunilor de export-import, respectiv: prospectare, oferte, raspuns la cereri de oferta, analize de pret, referate de vanzare export-import, contracte externe, facturi, avize;- Asigura traducerea corespondentei din si in limba engleza/francezăSelecţia va consta într-un interviu şi test de limba engleză.Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 06.10.2017.

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de Documentarist:Cerinţe:– studii superioare – absolvent al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti- cunoaşterea limbii engleze şi /sau franceze/germane/spaniole nivel avansat – cerinţă obligatorie- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)- cunoştinţe de specialitate- experienţa în domeniul editorial şi documentare (minim 10 ani) constituie un avantaj- bogată cultură generală- abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor- capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit- respectarea termenelor- foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare- confidenţialitate- atitudine pozitivă şi spirit de echipă Descrierea postului de documetarist:Atribuţii:– se documentează în vederea obţinerii de date privind temele programelor editoriale de emisiuni timbre şi alte proiecte editoriale şi, după caz, face demersurile necesare către instituţiile de specialitate în scopul obţinerii de informaţii, materiale ilustrative şi a drepturilor de folosinţă a acestora- verifică exactitatea conţinutului machetelor grafice- elaborează textele de prezentare a emisiunilor de timbre în pliantele publicitare şi asigură corectura acestora- elaborează textele de prezentare a produselor şi asigură corectura lor (limba română, şi dupa caz ,o limbă străină, engleză/franceză/spaniolă/germana)- întocmeşte corespondenţa referitoare la documentarea pentru emisiunile de timbre repartizate de şeful serviciului şi elaborează situaţii periodice ale stadiului materialelor documentare şi ilustrative obţinute- adună şi centralizează date şi imagini în legătură cu tematicile emisiunii de mărci poştaleAşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48 pana pe data de 12.09.2017.

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de specialist în relaţii publice:Cerinţe:– studii superioare- cunoaşterea limbii engleze şi  franceza/germană/spaniola- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)- cunoştinţe de specialitate în domeniul relaţiilor publice- bogată cultură generală- abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor- capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit- respectarea termenelor- foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare- confidenţialitate- atitudine pozitivă şi spirit de echipăExperienţa în activitatea de relaţii publice în cadrul unor companii comerciale sau în presă constituie un avantaj. Descrierea postului de specialist relaţii publice:Atribuţii:

 • gestionează baza de date necesară biroului relaţii publice (instituţii, organizaţii, asociaţii, machetatori, etc.),  pentru buna organizare a activităţii;
 • redactare comunicate de presă şi newslettere în limba română şi în limba engleză; transmiterea lor către presă, contacte Romfilatelia
 • transmitere comunicate de presă către web-master în vederea postării pe site-ul Romfilatelia;
 • înaintează şi aplică propuneri pentru strategia de Relaţii Publice a societăţii;
 • realizează reprezentarea societăţii în cadrul evenimentelor naţionale şi internaţionale;
 • ajuta la organizarea evenimentelor societăţii şi alte evenimente legate de activitatea societăţii;

 

Selecţia va consta într-un interviu şi test de limba engleză/franceza/germană/spaniolă.

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48 pana la data de 31.08.2017.

 

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de controlor calitate  CerinţeStudii mediiAtenţie la detaliiAcurateţe, seriozitate, dexteritate în manipularea mărfurilor cu caracter specialCapacitate de lucru în echipăExperienţa  în controlul calităţii constituie un avantaj.Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia.ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 16.08.2017. 

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de specialist în relaţii publice:Cerinţe:– studii superioare- cunoaşterea limbii engleze şi /sau franceze- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)- cunoştinţe de specialitate- bogată cultură generală- abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor- capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit- respectarea termenelor- foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare- confidenţialitate- atitudine pozitivă şi spirit de echipă Descrierea postului de specialist relaţii publice:Atribuţii:

 • gestionează baza de date necesară biroului relaţii publice (instituţii, organizaţii, asociaţii, machetatori, etc.),  pentru buna organizare a activităţii;
 • redactare comunicate de presă şi newslettere în limba română şi în limba engleză; transmiterea lor către presă, contacte Romfilatelia
 • transmitere comunicate de presă către web-master în vederea postării pe site-ul Romfilatelia;
 • înaintează şi aplică propuneri pentru strategia de Relaţii Publice a societăţii;
 • realizează reprezentarea societăţii în cadrul evenimentelor naţionale şi internaţionale;
 • ajuta la organizarea evenimentelor societăţii şi alte evenimente legate de activitatea societăţii;

 

Selecţia va consta într-un interviu şi test de limba engleză/franceza.

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48 pana la data de 11.08.2017.

 

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de controlor calitate  CerinţeStudii mediiCunoştinţe proceduri pentru asigurarea calităţii, conform certificării ISO 9001:2001 precum si experienţă  în controlul calităţii constituie un avantaj. Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia.ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 16.06.2017. 

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de şef serviciu marketing :Cerinţe:– studii superioare- cunoaşterea limbii engleze şi /sau franceze nivel avansat – cerinţă obligatorie- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)- cunoştinţe de specialitate- bogată cultură generală- abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor- capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit- respectarea termenelor- foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare- confidenţialitate- atitudine pozitivă şi spirit de echipă Atribuţii:

 • Coordonează activitatea serviciului marketing
 • realizează promovarea S.C. Romfilatelia S.A. în ţară şi în străinătate la diverse evenimente;
 • împreună cu Biroul Relaţii Publice, identifică şi furnizează informaţii mass-media sau alte tehnici de comunicare cu publicul;
 • identifică posibilităţile de parteneriat cu alţi actori sociali în vederea desfaşurării activităţii proprii sau comune

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48.

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de Documentarist:Cerinţe:– studii superioare- cunoaşterea limbii engleze şi /sau franceze nivel avansat – cerinţă obligatorie- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)- cunoştinţe de specialitate- experienţa în domeniul editorial constituie un avantaj- bogată cultură generală- abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor- capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit- respectarea termenelor- foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare- confidenţialitate- atitudine pozitivă şi spirit de echipă Descrierea postului de documetarist:Atribuţii:– se documentează în vederea obţinerii de date privind temele programelor editoriale de emisiuni timbre şi alte proiecte editoriale şi, după caz, face demersurile necesare către instituţiile de specialitate în scopul obţinerii de informaţii, materiale ilustrative şi a drepturilor de folosinţă a acestora- verifică exactitatea conţinutului machetelor grafice- elaborează textele de prezentare a emisiunilor de timbre în pliantele publicitare şi asigură corectura acestora- elaborează textele de prezentare a produselor şi asigură corectura lor (limba română, şi dupa caz ,o limbă străină, engleză/franceză)- întocmeşte corespondenţa referitoare la documentarea pentru emisiunile de timbre repartizate de şeful serviciului şi elaborează situaţii periodice ale stadiului materialelor documentare şi ilustrative obţinute- adună şi centralizează date şi imagini în legătură cu tematicile emisiunii de mărci poştaleAşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48 pana pe data de 16.06.2017.

 

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de asistent cercetare economist în marketing :Cerinţe:– studii superioare- cunoaşterea limbii engleze şi /sau franceze nivel avansat – cerinţă obligatorie- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)- cunoştinţe de specialitate- bogată cultură generală- abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor- capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit- respectarea termenelor- foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare- confidenţialitate- atitudine pozitivă şi spirit de echipă Descrierea postului de asistent cercetare economist în marketing:Atribuţii:

 • împreună cu Biroul Relaţii Publice, identifică şi furnizează informaţii mass-media sau alte tehnici de comunicare cu publicul;
 • identifică posibilităţile de parteneriat cu alţi actori sociali în vederea desfaşurării activităţii proprii sau comune
 • gestionează baza de date necesară serviciului marketing cercetare piaţă (instituţii, organizaţii, asociaţii, machetatori, etc.),  pentru buna organizare a activităţii;
 • realizează reprezentarea societăţii în cadrul evenimentelor naţionale şi internaţionale;
 • ajuta la organizarea evenimentelor societăţii şi alte evenimente legate de activitatea societăţii;

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48.