Albumul filatelic – TABLELE LEGII, LEGILE LUMII

Albumul filatelic este realizat în tiraj limitat de 540 de exemplare şi este echipat cu blocul-coliţă al emisiunii, numerotat cu roşu de la 001 la 540 şi având elemente grafice în folio (color şi aur) şi un plic „prima zi” având imprimat titlul emisiunii în folio color şi ştampila „prima zi” aplicată în clar în folio aur, numerotat cu negru de la 001 la 540.