colectii anuale 2013
Vezi toate colectiile anuale


PATRIMONIUL UNESCO: Biserica Mãnãstirii Sucevița și Biserica Mântuitorului din Berestovo

Emisiune comunã ROMÂNIA – UCRAINA Aflate în Patrimoniul UNESCO, Mãnãstirea Sucevița și Biserica Mântuitorului din Berestovo constituie tema emisiunii comune de mãrci poștale România – Ucraina, pe care Romfilatelia o introduce în circulație. Legãtura dintre cele douã biserici care fac subiectul emisiunii filatelice este datã de personalitatea marcantã a lui Petru Movilã (1596-1646), nepot al lui Ieremia Movilã. Numit Mitropolit al Kievului în 1633,…

TRADIȚII – CERAMICA DE CORUND, județul Harghita

Tradiţiile reprezintã ansamblul concepţiilor, al obiceiurilor, datinilor şi credinţelor, sunt moştenirea vie a trecutului ce influenţeazã mereu prezentul. Alãturi de ritualuri şi ceremonii, ele sunt permanente în istoria unei culturi, a unei ţãri. Promotoare a valorilor spirituale şi culturale, Romfilatelia introduce în circulaţie emisiunea de mãrci poştale Tradiţii – Ceramica de Corund, judeţul Harghita. Meşteşugul olãritului dateazã pe teritoriul ţãrii noastre încã din mileniul…

TRANDAFIRI ÎN PICTURÃ

Despre trandafir, în toate culturile lumii, existã nenumãrate legende. Într-una din Legendele Olimpului se spune cã zeiţa Florilor, Chloris, a creat trandafirul dintr-o nimfã dragã ei, dar care murise. Apoi i-a rugat pe ceilalţi zei sã dãruiascã noii flori câte puţin din darurile lor. Astfel Zephir, chiar soţul lui Chloris, zeul vântului de primãvarã, a împrãştiat norii pentru ca Apollo sã-l lumineze şi sã-l…

ROMÂNIA – INTELLIGENCE STRATEGIC

Rezultat al preocupãrii de reformare a sistemului securitãţii naţionale, din perspectiva convertirii ciclului tradiţional al activitãţii de informaţii spre modele bazate pe analizã, mai bine adaptate nevoilor de informare ale beneficiarilor legali, constituirea Comunitãţii Naţionale de Informaţii şi a Oficiului pentru Informaţii Integrate – în 2005, prin Hotãrâre a CSAT – reprezintã materializarea unui demers pe deplin racordat la dinamica mediului securitar contemporan şi…

CRÃCIUN 2013

În cadrul cultului Sfintei Biserici, în Rãsãrit, pânã prin a doua jumãtate a secolului al IV-lea, Naşterea Domnului era serbatã în aceeaşi zi cu Botezul Domnului, adicã la 6 ianuarie, aceastã dublã sãrbãtoare fiind numitã în general Arãtarea Domnului. Sãrbãtoarea Naşterii Domnului a fost serbatã separat începând cu anul 379, an în care Sfântul Grigorie de Nazianz a ţinut la Constantinopol o predicã festivã,…

FONOTECA DE AUR A ROMÂNIEI

„ALO, ALO, AICI RADIO BUCUREȘTI!…” Lansate în eter la 1 noiembrie 1928, aceste cuvinte au însemnat naşterea Radioului românesc. În discursul inaugural, profesorul Dragomir Hurmuzescu, primul preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societãţii de Difuziune Radiotelefonicã din România, creatorul primei staţii experimentale de radiodifuziune de la Institutul Electrotehnic din Bucureşti, afirma: „Radiofonia trebuie consideratã la noi ca o chestiune de mare importanţã socialã, educativã…

FAUNÃ: SPECII DIN ROMÂNIA

România se numãrã printre puţinele ţãri europene caracterizate printr-o diversitate biologicã foarte bine conservatã. Parte integrantã a biodiversitãţii, fauna terestrã din ţara noastrã, una din cele mai bogate şi variate din Europa, este grupatã în trei mari complexe faunistice: complexul alpin, complexul pãdurilor şi complexul de stepã. Acestea conţin atât elemente locale vechi, cât şi elemente relativ tinere, specii rare sau chiar unice pe…

Emisiune comunã ROMÂNIA – TURCIA: Moscheea „Carol I” din Constanța – 100 de ani

Cu ocazia împlinirii a 135 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Turcia (1878), Romfilatelia introduce în circulaţie emisiunea de mãrci poştale dedicatã Moscheei „Carol I” din Constanţa. Simbol al concordiei între comunitãţi de confesiuni diferite, Moscheea„Carol I” din Constanţa, numitã de musulmani „Kral camisi” sau „Geamia Regelui”, a fost ridicatã pe locul Geamiei Mahmudia (construitã în anul 1882). Monument de…

Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA – 50 de ani

În urmã cu mai bine de un secol şi jumãtate (1861), la Sibiu, se înfiinţeazã Asociaţiunea Transilvanã pentru Literatura Românã şi Cultura Poporului Român – ASTRA, o organizaţie culturalã care îşi propunea, prin Statutele sale, acţiuni de prezervare a patrimoniului românesc tradiţional, obiectual şi de manifestare artistico-culturalã. Un muzeu în aer liber a fost gândit, la Sibiu, încã din anul 1940 de Romulus Vuia,…

Aniversãri UNESCO – 350 de ani de la construirea Bisericii de Lemn din Satul Rogoz, Județul Maramureş

Fidelã misiunii sale de a promova monumente istorice unice din ţara noastrã, Romfilatelia sãrbãtoreşte aniversarea a trei secole şi jumãtate de la începerea construcţiei Bisericii de lemn din Rogoz prin realizarea unei emisiuni de mãrci poştale. Bisericile de lemn sunt unanim recunoscute pentru simplitatea şi echilibrul volumelor, dar şi al proporţiilor, ele fiind considerate realizãri tehnice şi artistice de mare valoare. În lista Patrimoniului…