Special Products

Romanian Collections: PLATEAUS / TRIVETS (I)

The philatelic album is created into a limited edition of 210 pcs. and is equipped with the imperforated souvenir sheet of the issue, having an illustrated attachment with graphic elements in gold foiling, and the set of two First Day Covers with the “first day” postmark clearly imprinted in gold foiling. Each element is numbered from 001 to 210.

THE HOLY EASTER 2018

Produsul special, cu timbru de argint, reunește, într-o prezentare originală, un bloc special de 3 timbre dantelate (conţinând seria emisiunii, alături de timbrul din coliţa emisiunii), realizat în tiraj limitat de 421 exemplare și numerotat, precum și replica modelată în argint a mărcii poștale care ilustrează icoana Răstignirea Domnului Iisus Hristos, împreună cu Certificatul de Autenticitate eliberat de Monetăria Statului, înseriat (de la 001…

THE HOLY EASTER 2018

The philatelic album is created into a limited edition of 421 pieces, and is equipped with the special block of the issue (containing two imperforated stamps and the souvenir sheet), as well as the First Day cover with the First Day postmark clearly imprinted, with foiling, both products being numbered from 001 to 421.

Migratory birds, Cranes

The philatelic album is created into a limited edition of 256 pieces and is equipped with the block of the issue (containing four perforated stamps with illustrated border), as well as the First Day Cover with “first day” postmark cleary imprinted, with foiling, both products being numbered from 001 to 256.

IN MEMORIAM, KING MICHAEL I (1921-2017)

The philatelic album is created into a limited edition of 517 pcs. and is equipped with the block of 2 postage stamps of the issue and the “first day” cover, having the “first day” postmark clearly imprinted, in black foiling. Each element is numbered in black from 001 to 517.

THE MOST POISONOUS CREATURES

The philatelic album is created into a limited edition of 252 pcs. and is equipped with the block of 4 postage stamps of the issue and the First Day Cover having the “first day” postmark clearly imprinted in foiling. Each element is numbered from 001 to 252.  

CHRISTMAS 2017

The special mini-album, with silver stamp, reunites, in an original presentation the collectible philatelic block created in a limited run printing and numbered, the replica molded in silver of the postage stamp depicting the icon Mother of God with the Child and a Certificate of Authenticity issued by the State Mint, numbered (from 001 to 298).

CHRISTMAS 2017

The philatelic album is created into a limited edition of 357 pieces and is equipped with the special block of the issue (containing two perforated stamps with illustrated border) as well as the First Day Cover with „first day” postmark cleary imprinted, with gold foiling, both products being numbered, with black, from 001 to 357.

WINDOWS’ SMILE, GERANIUMS

The philatelic album is created into a limited edition of 253 pcs. and is equipped with the block of 4 postage stamps of the issue and the First Day Cover having the “first day” postmark clearly imprinted in gold foiling. Each element is numbered in black from 001 to 253.

ART IN ROYAL DINING

The philatelic album is created into a limited edition of 254 pcs. and is equipped with the block of 4 postage stamps of the issue and the set of two First Day Cover having the “first day” postmark clearly imprinted in gold foiling. Each element is numbered from 001 to 254.